HomeNieuwsVerkeer en VervoerDe zin van de slechtziendenstrook: Purmersteenweg, Stadhuis, Looiersplein

De zin van de slechtziendenstrook: Purmersteenweg, Stadhuis, Looiersplein

 Enige dagen terug werd de fractie van de Stadspartij op hun tocht van stadhuis naar huis verrast door geribbelde tegels in het toegangspad naar het stadhuis en het trottoir van de Purmersteenweg. Dit raadsel was voor de Stadspartij aanleiding om de vermoedelijke deskundige op dit gebied -Elly Vos- erover te raadplegen.

Elly Vos is sinds medio vorig jaar secretaris van het platform toegankelijkheid gehandicapten in Purmerend. Dit platform is ingesteld door voormalig CDA wethouder Vincent Nijenhuis. Hij vond dat de aanpassingen in de begaanbaarheid van de openbare weg en de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor gehandicapten te langzaam plaatsvonden. En wie kan dan beter daaraan een extra impuls geven dan Elly Vos, bedacht hij zich. Elly stelde samen met Wim Hoogterp (voorzitter platform) de platformgroep samen uit ervaringsdeskunigen en die togen voortvarend aan de slag.

Elly vertelde ons dat in april 2006 door de gemeenteraad al besloten was dat de toegankelijkheid van de stad moet worden verbeterd. Een besluit waar per jaar rond de € 200.000 voor wordt uitgetrokken.
Een beleid dat op initiatief van de Stadspartij is vastgesteld en dus vanzelfsprekend van harte door ons wordt ondersteund.
Een eerste onderzoek door een ter zake kundig adviesbureau leverde legio plekken in de stad op die voor minder validen of invaliden slecht bereikbaar zijn. ‘Drempels, ongelijkheid van bestrating, ontoegankelijke van openbare gebouwen etc.’, noem maar op.

Aan Elly Vos vroeg de Stadspartij daarom ook naar de reden van de geribbelde tegels.
"Het gaat om een speciale gevoelsstrook voor blinden en slechtzienden", was wat Elly ons vertelde. "Een strook die in eerste aanleg van station naar stadhuis en binnenstad loopt, moet ons ervaring verschaffen hoe we dit in heel Purmerend -waar nodig- het beste kunnen doen", voegde ze eraan toe.

toegang stadhuis2.jpg

De geleidestrook voor blinden en slechtzienden is daardoor voor iedereen duidelijk waarneembaar geworden.
Ook vanaf de draaideur van het stadhuis loopt nu keurig, om het logo in het voetpad voor het stadhuis heen, de geleidestrook. Om dit logo te sparen zijn de vlaggenmasten verplaatst, dat was goedkoper dan het fraaie logo in het voetpad ervoor te moeten veranderen.
Dat de strook ook goed met het gebruik van een rolator kan worden gecombineerd is tijdens een praktijkpref al gebleken.

 

Dat is anders voor de deur van het stadhuis. De draaideur is dermate vorm gegeven dat er drastische aanpassingen plaats dienen te vinden, willen er geen ongelukken plaatsvinden. De elektrische draaideur gaat voor een slechtziende draaien op het moment dat deze dit niet verwacht en daardoor kan er gemakkelijk lestel door beklemming ontstaan.

Elly Vos maakte ons ook nog opmerkzaam op een andere verbetering van de toegankelijkheid. brug zwembad2.jpg

De brug naar het zwembad is door toedoen van de brandweer qua toegankelijkheid voor gehandicapten ingrijpend verbeterd.

"Nu ook het zwembad zelf nog goed aanpassen en we kijken terug op een succesvol eerstejaarsoptreden van het platform", voegde Elly Vos eraan toe.

"Maar er is nog heel veel te doen", relativeerde ze haar eigen optimisme.

 

 

Haar hoofddoel is om in het jubileumjaar 2010, Purmerend voor gehandicapten als één van de toegankelijkste steden van Nederland te kunnen laten uitroepen, vertrouwde ze ons nog toe.

Verkeer en Vervoer artikelen