HomeNieuwsAlgemeen BestuurDe Stadspartij is voor het kinderpardon

De Stadspartij is voor het kinderpardon

kinderpardon
De laatste tijd staat de landelijke media vol met berichten over de uitvoering van het kinderpardon. Kinderombudsman, Marc Dullaart, is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert. Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) meet met twee maten vindt de kinderombudsman. Waar gaat het nu echt over.

Het kinderpardon is een afspraak in het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD. Deze regeling geeft een groep uitgeprocedeerde kinderen en hun ouders alsnog het recht op een verblijfsvergunning. Om voor deze verblijfsvergunning in aanmerking te komen moeten er aan een aantal oorwaarden worden voldaan.
De kinderen moeten voor hun 18de jaar minimaal vijf jaar in Nederland hebben gewoond. Ook moeten zij op 29 oktober 2012 (de datum dat het regeerakkoord inging) jonger zijn geweest dan 21 jaar en als laatste voorwaarde moest de asielaanvraag minimaal vijf jaar voor hun 18de verjaardag zijn ingediend.
Aanvullende voorwaarde is dat de kinderen die het betreft onder rijkstoezicht stonden. En over deze laatste, de aanvullende voorwaarden, is grote verontwaardiging en onrust ontstaan.

Veel kinderen hebben niet al de tijd onder rijkstoezicht gestaan maar waren bij gemeenten in beeld. Zij gingen naar school en sommigen zijn hier zelfs geboren. Zij spreken vaak geen woord van de taal uit het land van hun ouders. Vreemd is het dat er een knip gemaakt wordt tussen rijkstoezicht een het toezicht van een ander overheidsorgaan, in dit geval de gemeente.
Inmiddels hebben veel burgemeesters uit het land een petitie getekend, op 20 mei 300 burgemeesters, dit om staatssecretaris Teeven te bewegen om een ruimhartige toepassing te hanteren. Dit was overigens al toegezegd door de staatssecretaris.

In Purmerend wordt ook een motie voorbereid om aandacht te vragen voor het ruimhartige toepassing van het kinderpardon. De eerste versie van de motie, opgesteld door Groen Links, heeft bij de Stadspartij geen bijval gekregen. Niet omdat de Stadspartij tegen een ruimhartige toepassing van het kinderpardon is, integendeel dat steunen we volledig. De overheid heeft door een lakse houding deze kinderen vele jaren gedoogd, zij zijn hierdoor volledig in Nederland geworteld en hebben totaal geen binding met het land van herkomst van hun ouders.
Maar om nu de burgemeester middels een motie aan te zetten tot het ondertekenen van een petitie vinden we niet de goede politieke route.

De Stadspartij zou een door de raad opgestelde brief, waarin  er bij de staatssecretaris op aan wortdt gedrongen om tot een ruimhartige toepassing van het kinderpardon te besluiten, wel ondersteunen. De Gemeenteraad is het hoogste orgaan in de stad, democratisch gekozen en daar een volledige vertegenwoordiging van de inwoners van Purmerend. De burgemeester daarentegen is benoemd door de kroon, weliswaar in samenspraak met de gemeenteraad maar hij is niet gekozen door de inwoners van Purmerend.

Naar de mening van de Stadspartij heeft het protest vanuit de raad dan ook meer draagvlak dan dat van alleen het ondertekenen van een petitie door de burgemeester.

Algemeen Bestuur artikelen