HomeNieuwsWelzijnDe Sportraad zeer tevreden over ontwikkelingen in Purmerend op sportgebied

De Sportraad zeer tevreden over ontwikkelingen in Purmerend op sportgebied

Sport
In zijn voorwoord bij het jaarverslag 2015-2016 van de Sportraad spreekt voorzitter René Voorwerk zijn waardering uit voor de positieve ontwikkelingen op sportgebied in Purmerend.

 

Voor de Sportraad is het duidelijk waarneembaar dat zowel op bestuurlijk als politiek vlak breed draagvlak is om de sport in Purmerend van betere faciliteiten te voorzien.De voorbereidingen en de komst van het multifunctionele sportcomplex en de positieve aandacht voor de nieuwe meerjaren accommodatienota onderschrijven dit.


De ambitie die de Sportraad binnen de politiek hoort, om van Purmerend sportstad te maken, wordt steeds realistischer. De Sportraad onderschrijft die ambitie van harte.
‘Niet omdat het een doel op zich is. Bewegen en sport is een middel om gezondheidsproblemen te voorkomen en saamhorigheid in de samenleving te vergroten.’

Om dit te ondersteunen zal de focus van de sportraad zich nog meer gaan richten op het ontwikkelen van een sportcultuur in de stad. Bijzondere aandacht daarbij krijgen sportstimulering aangepast sporten, de breedtesport en ondersteuning van de (sub)topsport.

Bijzondere aandacht daarbij krijgen sportstimulering aangepast sporten, de breedtesport en ondersteuning van de (sub)topsport.


Uit de woorden van voorzitter van de Sportraad is op te maken dat het streven en het werk van de Stadspartij naar meer en betere sportfaciliteiten zijn vruchten begint af te werpen.

 

Welzijn artikelen