Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

De scholen zijn weer begonnen. Zet de leerkrachten eens in het zonnetje

Irma
Enthousiaste leerkrachten zijn ongetwijfeld al tijdens hun vakantie gestart met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Zij nemen hun vak serieus. Leerlingen moeten wennen aan hun nieuwe juf of meester. De klas moet zich weer gaan vormen, leerkrachten noemen dit de gouden weken.
De eerste weken wordt er volop aandacht besteed aan omgangsvormen en respect. Met als doel de vreedzame en lerende school.
Laten wij dit jaar eens met zijn allen al deze leerkrachten en docenten, een hart onder de riem steken. Laat weten dat wij hen waarderen, voor hun inzet om samen met de ouders te zorgen voor een goede start.
Zeg dat gewoon eens tegen ze, als u uw kind ’s morgens naar school brengt. Of als ze tegenkomt. Laat merken dat we het samen doen. Sta achter, of nog beter, naast elkaar! Een groot deel van hun dagelijks leven brengen kinderen op school door. Leerlingen moeten zich veilig voelen op school. Alleen dan komen zij tot presteren. Een goede band tussen school en ouders is essentieel voor een goed verloop van de schoolloopbaan voor uw kind. Nog een belangrijk punt. Ik hoop dat er voor iedere klas een leerkracht staat.
Dit is niet altijd vanzelfsprekend, krantenberichten geven aan dat er steeds meer ongeschoolde mensen voor de klas staan. Welwillende klassenassistenten die keihard werken, en soms zelfs ouders. Dit alles om de leerlingen niet naar huis te hoeven sturen. Toch verdienen onze kinderen in de eerste plaats een geschoolde leerkracht.  Wij staan aan de start van het lerende leven van een kind, hoe belangrijk vinden we dit?
Het kabinet neemt het onderwijs nog steeds niet serieus, en gebruikt allerlei lapmiddelen als er een staking dreigt. De problemen worden alleen maar groter en het is nu echt tijd dat er iets gebeurt waardoor het onderwijs een echte vitaliteits impuls krijgt. Er zijn stappen gemaakt om de werkdruk te verlagen, maar merken de leerkrachten daar iets van? Doen zij nu minder aan school in hun vrije tijd? Komen zij minder terug op hun vrije dagen? Zijn de klassen overal kleiner geworden? Is het vak aantrekkelijker geworden? Krijgen de startende leerkrachten een beter salaris? En het allerbelangrijkste, hebben zij nu echt tijd voor al hun leerlingen?
En uiteraard kunnen we waar leerkracht staat uiteraard het woord docenten invullen, zij staan voor dezelfde taak.
Laat zien en merken dat wij de leerkrachten waarderen om wat ze doen.  Leerkrachten zijn ons goud!

Welzijn artikelen

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...

Raad van State: wetsvoorstel differentiatie van parkeertarieven via uitstoot nutteloos

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de  Gemeentewet wijzigt in verband met de ‘differentiatie van...

A8 richting Amsterdam afgesloten voor groot onderhoud; 12 juli tot 11 augustus 2020

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis van zondag 12 juli tot dinsdag 11 augustus groot onderhoud uit aan de snelweg A8. Tussen de N246...