HomeNieuwsWelzijnDe Duiventil naar Kerkstraat 20?

De Duiventil naar Kerkstraat 20?

duiventilnieuw
Het college van B en W stelt voor om de benedenverdieping van de Kerkstraat 20 in het centrum aan te kopen nu zich de gelegenheid voordoet.

De aankoop dient drie doelstellingen:
1. Herontwikkeling in de toekomst van het betreffende gedeelte van de binnenstad;
2. Huisvesting van jongerensociëteit De Duiventil;
3. Gebruik ten behoeve van de Purmaryn.

Aankoop van de benedenverdieping kost € 325.000. Daarnaast worden de jaarlijkse kosten geraamd op € 25.000, te dekken uit de huuropbrengsten.
Om de herhuisvesting van De Duiventil mogelijk te maken stelt het college tevens voor om het overgrote deel van de huurkosten te subsidiëren met een bijdrage van € 12.000 op jaarbasis.

Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie Samenleving van vanavond (19 juni). De discussie in de commissie kan zich richten op de vraag of de voorgestelde aankoop het juiste middel is voor de te bereiken doelstellingen, en of de aankoop en de doelstellingen de te maken kosten rechtvaardigen.

De Stadspartij gaat deze discussie zeker niet met een negatief standpunt aan.

Bron: concept raadsvoorstel

Welzijn artikelen