HomeNieuwsWelzijnCultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuur
In opdracht van de provincie Noord-Holland en de grote gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is onderzoek gedaan naar de deelname aan cultuur in de MRA in de eigen gemeente en daarbuiten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Onderzoek en Strategie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is gevraagd of de MRA-bewoner culturele voorzieningen mist in de eigen gemeente en hoe ver men bereid is te reizen voor cultuur.

Van de MRA-bewoners is 67% geïnteresseerd in kunst en cultuur en 20% is enigszins geïnteresseerd. Vooral hoogopgeleiden, vrouwen, allochtonen van westerse herkomst en de leeftijdscategorie 50-64 jaar hebben veel culturele interesses. Men is met name geïnteresseerd in muziek, film en musea. Gemiddeld gaat men 11 keer per jaar naar een voorstelling of concert. De groep hoogopgeleiden en 18-34 jarigen gaan vaker. Bioscoopbezoek is het populairst, gevolgd door het bezoek aan een toneelvoorstelling. 55% van de MRA-bewoners heeft het afgelopen jaar een museum bezocht. 39% bezoekt de bibliotheek in de eigen gemeente en 8% daar buiten.

De MRA-bewoner is bereid ver te reizen voor een voorstelling of tentoonstelling. Voor een voorstelling gemiddeld 1,8 uur of 125 kilometer en voor een tentoonstelling 1,7 uur of 85 kilometer. Een minderheid (17%) van de MRA-bewoners mist een culturele voorziening in de eigen gemeente.

Het Cultuuronderzoek MRA is een resultaat van de Cultuurimpuls MRA, waarin provincie Noord-Holland, provincie Flevoland en de grote MRA-gemeenten de regionale samenwerking op het gebied van cultuur binnen de MRA stimuleren. In de Cultuurimpuls MRA wordt kennis gedeeld op onderwerpen als cultuureducatie, culturele instellingen en erfgoed.

Het onderzoek is hier terug te vinden.

Welzijn artikelen