HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningConstructief overleg tussen gemeente en bewoners Pampusstraat

Constructief overleg tussen gemeente en bewoners Pampusstraat

pampusstraat
Op maandag 29 september 2014 was er een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente Purmerend over de voortgang van de voorgenomen bouwplannen op het terrein van voormalige Pampusschool in de Wheermolen.

Het ligt in de bedoeling dat de Prinsenstichting op de locatie een wooncomplex zal neerzetten voor 43 bewoners van alle leeftijden en van verschillende zorgniveau ’s. Deze mensen wonen op dit moment al in de gemeente Purmerend maar hun woning voldoet niet langer aan de eisen gezien de vergrijzing de komende jaren.
De meeste potentiele bewoners gaan overdag naar de dagbesteding, een deel met de fiets en andere met een busje.

Tijdens de bijeenkomst gaf wethouder Krieger aan dat de gemeente en de Prinsenstichting  in overleg met de omwonenden binnen twee weken gaan kijken naar de inrichting van de buitenruimte, zoals het verkeer, het groen en de parkeergelegenheid en de hoogte van de afscheiding.
Een deel van aanwezige was bezorgt over de slechte staat van het pand van Spirit op het terrein. Hier is eerder brand geweest. Wethouder Krieger gaf aan in overleg te zullen gaan met de eigenaar.

Vanuit Intermaris, werd naar voren gebracht dat voor de bouw van het pand geen hei werkzaamheden zullen worden uitgevoerd omdat de palen worden geboord. Hiernaast zullen er bouw maatregelen worden genomen om geluidoverlast te voorkomen. Dit nam de angst bij een deel van de aanwezige weg, mede gezien de toezegging dat de staat van de huizen voor de werkzaamheden zal worden geïnventariseerd en gedeponeerd bij een notaris.

De bewoners gaven aan dat ze voornemens zijn een bewonersvereniging  op te richten. Verder kwam het signaal dat er steeds meer jonge gezinnen in de wijk komen wonen. Verzoek werd dan ook gedaan aan de gemeente om te kijken naar voorzieningen en dan met name ook de druk (grote klassen) op de bestaande scholen.
mauettepampus

Ruimtelijke Ordening artikelen