HomeNieuwsAlgemeen BestuurComputer voorlopig geen noodzaak voor diensten gemeenten

Computer voorlopig geen noodzaak voor diensten gemeenten

seniorenpc
Minister Ronald Plasterk verwacht dat veel overheidsorganisaties traditionele vormen van dienstverlening nog geruime tijd zullen gebruiken. Dat schrijft hij in zijn antwoord op kamervragen van Astrid Oosenbrug (PvdA).

Digitalisering overheid gaat te snel voor senioren

Oosenbrug stelde Plasterk vragen naar aanleiding van berichtgeving over senioren die de digitalisering van de overheid te snel vinden gaan. Die conclusie ontstond uit onderzoek van Unie KBO. Plasterk schrijft in zijn antwoord dat veel overheidsorganisaties digitale dienstverlening hebben toegevoegd aan de traditionele vormen van dienstverlening en dat zij ‘die kanalen nog geruime tijd gebruiken.’ ‘Het is de lijn van alle overheidsorganisaties dat – waar nodig – een alternatief kanaal beschikbaar is voor mensen die niet over middelen voor digitale communicatie beschikken, of die niet digivaardig zijn.’Verantwoordelijkheid voor overheden zelf 

Op de vraag of analoge alternatieven voor minder digitaal vaardige burgers permanent beschikbaar blijven, kon Plasterk geen antwoord geven, omdat het aan de overheidsorganisaties zelf is hoe zij daar mee omgaan. ‘Uiteraard dienen er alternatieven te zijn voor de mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf te communiceren met de overheid of die de middelen niet hebben om thuis zelf digitaal zaken te doen.’

Groep ouderen zonder internet neemt af

Plasterk voegt aan zijn antwoord toe dat de groep ouderen die niet over internet beschikt flink afneemt. ‘De Unie KBO gaat bij hun berekening uit van 1,2 miljoen 65+’ers die geen toegang hebben tot internet. Dat is gebaseerd op de cijfers van het CBS uit 2013. Het CBS komt in 2015 tot 692.270 65+’ers. Dit is een sterke afname.’

Algemeen Bestuur artikelen