HomeNieuwsAlgemeen BestuurCollege Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de...

College Purmerend biedt de gemeenteraad programmabegroting aan met essentiële investeringen voor de stad

Begroting 2021
Afbeelding persbericht

Het college heeft op dinsdag 15 september een concept programmabegroting 2021-2024, met een aantal belangrijke investeringen, voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college stipt daarbij ook een aantal belangrijke onzekerheden aan, maar over het algemeen wordt er voorzichtig positief naar de toekomst gekeken.

Het is een bijzondere editie te noemen. Niet alleen is dit de laatste programmabegroting vóór de fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster, maar ook is er vooruitgekeken naar een toekomst die onzeker is.

Wethouder Harry Rotgans: “Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de ambities van het coalitieakkoord te bereiken. We zijn een goede weg ingeslagen en hebben veel bereikt. De concept programmabegroting die vandaag aangeboden wordt, borduurt hierop voort. Maar we leven ook in bijzondere tijden – niemand weet hoe lang de huidige situatie rondom het coronavirus nog aan zal houden. Daarom blijven we kritisch kijken naar onze financiële situatie en kaarten we risico’s aan die hier invloed op kunnen hebben.”

Financiële situatie

De programmabegroting biedt een sluitend meerjarenperspectief met de ruimte om enkele belangrijke keuzes te maken en investeringen te doen. Investeringen die keihard nodig zijn in onze zich snel ontwikkelende stad en gaan naar onderwijs, woningbouw en bereikbaarheid, kwaliteit openbare ruimte, economie/werkgelegenheid, duurzaamheid en sport  Er zijn echter ook onzekerheden die effect hebben op het toekomstbeeld, zoals de effecten van de coronacrisis en de compensatie hiervoor van het Rijk. Ook de ontwikkeling van de uitgaven in het sociaal domein voor Jeugd en Wmo kan grote gevolgen hebben voor de begroting. Tenslotte is de herijking van het gemeentefonds momenteel in onderzoek. De uitslag hiervan heeft invloed op de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeente. Ook hier kan het om grote bedragen gaan.

Vaststelling begroting

Op dinsdag 15 september presenteerde het college de concept programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB. Dit staat gepland voor donderdag 8 oktober, maar deze datum kan nog veranderen. Houd hiervoor de website van de raad in de gaten: raad.purmerend.nl. Aanmelden om in te spreken is verplicht en kan via griffie@purmerend.nl of (0299) 452 713. Hoe dit werkt in tijden van corona, is te lezen via raad.purmerend.nl/inspreken. Op woensdag 4 en donderdag 5 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Lees HIER de (concept) begroting 2021

Algemeen Bestuur artikelen