HomeNieuwsAlgemeen BestuurStadspartij geprikkeld door bericht college over Arcade-gebouw

Stadspartij geprikkeld door bericht college over Arcade-gebouw

ernst (klein).jpgStadspartij raadslid Ernst Ankersmit vindt het ‘ronduit storend’ dat het college antwoorden op zijn raadsvragen aan de pers verstuurd, terwijl de vragen zelf nog niet zijn beantwoord aan hem. Het betreft de vragen van de Stadspartij over de overlast bij het Arcade-gebouw. Het college-antwoord op de vragen van de Stadspartij werd vrijdagmiddag 25 januari jl. als een zeer beknopt persbericht naar buiten gebracht, terwijl Ankersmit zelf de antwoorden van het college niet heeft ontvangen.  Maar op 29 januari verschijnt er plotseling een brief van het college met antwoorden.

Waarom geprikkeld?
"Doordat het bericht over het Arcade-gebouw bij de media terechtkwam, kreeg ik er diverse vragen over", vertelt Ankersmit. "Maar omdat ik de volledige antwoordbrief van het college nog steeds niet ontvangen heb, kon ik die vragen niet beantwoorden. Er ontstaat zo eenzijdige en onvolledige berichtgeving, en dat vind ik ronduit storend." Het raadslid heeft inmiddels aan de bel getrokken bij de gemeentelijke communicatie-afdeling. De communicatie afdeling heeft inmiddels in een reactie laten weten de gang van zaken te betreuren en biedt excuses aan. De beantwoordingprocedure zal er nog eens kritisch op worden nagelopen meldt de gemeentelijke persvoorlichter.

Stadspartij ontvangt toch de verlate antwoordbrief 
Ondertussen is de brief met de collegeantwoorden op 29 januari bij Ankersmit op de deurmat gevonden. Deze is niet zoals gebruikelijk ook per e-mail naar raadsleden en  gestuurd. Er is kennelijk ineens een nog onbekend probleem met de ICT op dit punt. Wat schrijft het college in de antwoorden nu precies.arcade.jpg Het college weet dat er al enige tijd overlast en hinder is van jongeren bij het appartementencomplex Arcade. Er heeft overleg plaatsgevonden met de bewonerscommissie, de wijkagent, de wijkmanager en straathoekwerk. Ook zijn er adviezen gegeven door de wijkagent over mogelijk te nemen technische maatregelen. Op het moment dat er strafbaar of crimineel gedrag gemeld wordt heeft dat hoogste prioriteit en zal de politie zo snel mogelijk komen. Het hangen of louter aanwezig zijn van jongeren is geen hoge prioriteit, bovendien kunnen andere prioriteiten op een moment van melding zwaarder worden gewogen.

In de surveillancedienst van de politie is de locatie Arcade meegenomen en wanneer de politie jongeren aantreft worden personalia genoteerd en bij strafbaar gedrag geverbaliseerd en volgt bij minderjarigen zo mogelijk een afdoening via HALT. Volgens het college is er geen sprake van een toenemend probleem m.b.t. jeugdterreur. Bij navraag blijkt dat de politiewoordvoerder in de krant onjuist werd geciteerd. Er staat dat"…. dit soort situaties zich in de toekomst nog veel vaker zullen voordoen…". De woordvoerder van de politie heeft gezegd dat dit soort situaties zich nog wel eens en ook op ander plekken zullen voordoen.

College informeert bewoners met een brief 
Het college laat tot slot weten dat alle bewoners van het appartementencomplex Arcade een brief zullen krijgen met daarin de stappen die de politie heeft genomen en welke technische maatregelen er aan het complex al zijn genomen (door de bewonerscommissie) en nog worden uitgevoerd momenteel. Die maatregelen zijn al vorig jaar door de bewonerscommissie in gang gezet, aldus het college, onder meer op advies van de wijkagent. De Stadspartij wacht nu even af of ook de bewoners van het appartementencomplex Arcade zich door het college goed geïnformeerd en geholpen vinden.

 

 

 

 

Algemeen Bestuur artikelen