HomeNieuwsWelzijnCollege: “Huisvesting Rugby Club Waterland blijft zoals eerder afgesproken”

College: “Huisvesting Rugby Club Waterland blijft zoals eerder afgesproken”

Rugby bord
Op 29 mei 2017 heeft het college een brief ontvangen van de Rugby Club Waterland. ln deze brief geeft de Rugby Club Waterland aan, dat zij voortschrijdend inzicht heeft in de bouw van het clubhuis. Mede door die groei is het bestuur van de rugbyclub tot het inzicht gekomen dat de nieuwe accommodatie anders zou moeten worden geplaatst dan onlangs nog werd afgesproken.Daarbij geeft het RCW bestuur aan dat de club gedurende de afgelopen tien jaar ruimschoots is verdubbeld qua ledenaantal. Daarnaast speelt RCW inmiddels op het hoogste nationale niveau.
Via de brief zegt de Rugby Club Waterland niet alleen lastig te willen zijn voor de gemeente, maar ook zijn verantwoordelijkheid te willen nemen voor de uitvoering van hun gewijzigde inzichten.
Reactie college
Allereerst merkt het college op dat zij er vanzelfsprekend trots op zijn om een dergelijke sterke vereniging binnen Purmerend actief te zien. De vereniging heeft veel betekenis voor een grote groep Purmerenders. Bij de nieuwe huisvestingsplannen is het college daar dan ook zeer zorgvuldig mee omgegaan: tijdens het traject om te komen tot een nieuwe sporthal en herindeling van de rugbyvelden en de accommodaties. Het belang van de rugbyclub heeft daarbij steeds zwaar meegewogen.
Bijvoorbeeld door de realisering van een natuurgrasveld. Het college is steeds in gesprek geweest vanaf de planvorming tot de daadwerkelijk ontwikkeling zoals die nu plaatsvindt. De Rugby Club Waterland bevestigt dat overigens ook in hun brief.
Het plotselinge verzoek van RCW kan om uiteenlopende redenen niet worden gehonoreerd
Brede overeenstemming over project
Als reden noemt het college met name dat bij deze projecten erg word geinvesteerd op het inzetten op betrokkenheid en meedenken van verenigingen vooraf, dit om de verwachtingen op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat de wensen van de betrokkenen (gebruikers en omwonenden) zo goed en volledig mogelijk worden meegewogen in het project. Uiteindelijk is in 2015 overeenstemming bereikt over het ontwerp.
Het project is thans in een vergevorderde fase. De discussies met de verenigingen en omwonenden zijn gevoerd en er is breed begrip over de aard en richting van de ontwikkeling. Een aanpassing zou voor een nieuwe ronde van aanpassingen zorgen. Binnen die nieuwe ronde krijgen alle betrokkenen opnieuw de kans om invloed uit te oefenen op de realisatie en ontwerp. Het spreekt voor zich dat een nieuwe procedure vertraging oplevert voor o.a. de Rugby Club Waterland én naar mening van het college ook extra budget in beslag neemt.
Impasse

De Rugby Club Waterland heeft het college er niet van kunnen overtuígen dat aanpassing van de bouwplannen in deze fase van het project gerechtvaardigd is. Zowel in financiële zin, als in continuïteit en transparantie naar andere betrokkenen.
Door de huidige opstelling van de Rugby Club Waterland is er een impasse ontstaan. Het college wacht de verdere ontwikkelingen en de reactie van de vereniging op dit standpunt af.

Welzijn artikelen