HomeNieuwsAlgemeen BestuurCoalitieakkoord gemeente Purmerend: Samen op koers

Coalitieakkoord gemeente Purmerend: Samen op koers

Bert Meulenberg presenteert samen met de mede coalitiepartijen AOV, PvdA en CDA het Coalitieprogramma
foto Stadspartij


Gisterenavond (14 maart 2022) presenteerden de vier coalitiepartijen van de gemeente Purmerend het coalitieakkoord. In ‘Samen op koers: 2022-2026’ staat beschreven hoe het college zich de komende vier jaar gaat inzetten voor Purmerend. De waarden die zijn aangedragen in het fusietraject tussen de gemeenten Beemster en Purmerend vormen hiervoor de basis. Het bestuur van Purmerend zet, samen met inwoners, in op een gemeente waarin het prettig wonen is en mensen er voor elkaar zijn.

Met de nieuwe koers wordt ingezet op doorontwikkeling van stad en dorpen waarbij de waarden die door inwoners zijn aangedragen tijdens het fusietraject het startpunt vormen. Dat vonden de coalitiepartijen, Stadspartij-Beemster Polder Partij, PvdA, CDA en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster een voorwaarde. Purmerend is een gemeente waar het bestuur weet wat er speelt. Omdat de positieve effecten zichtbaar zijn, zet deze koers vervolgstappen op de ingeslagen weg van de gemeenten Beemster en Purmerend én bundelt de krachten van stad en dorp. Daarbij is ook ruimte voor inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties om bij te dragen aan de Purmerendse samenleving.

Leefbaarheid een prioriteit

De nieuwe gemeente Purmerend verder brengen, dat doen we samen. Sociale verbinding is hierbij onmisbaar. Purmerend is een gemeente waar we echt samen leven en iedereen meetelt. Het bestuur biedt hiervoor ruimte en stimuleert de mogelijkheid om elkaar op te zoeken. Daarom is er aandacht voor leefbaarheid, ontmoeten en een gezond verenigingsleven.

Uitbreiding woningaanbod

Het bestuur zet zich in voor een gemeente waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst. Voldoende woningen blijft daarom een belangrijk speerpunt. De afgelopen periode is hier al hard aan gewerkt en ook aankomende periode wordt hierin geïnvesteerd. Omdat Purmerend een gemeente is met plek voor iedereen, is de inzet bij nieuwbouwprojecten 30-40-30. Dit betekent dat van de nieuwe woningen 30% sociale woningbouw is, 40% middeldure huur en koop wordt en 30% vrij in te vullen is.

Sterke samenleving belangrijk

Er speelt veel; de coronapandemie en recent de oorlog in Oost-Europa bijvoorbeeld. Voor het bestuur betekent dit dat we meer dan voorheen onderwerpen als geheel moeten beschouwen. Voor de Purmerendse samenleving is het belangrijk om elkaar (weer) te ontmoeten, banden te herstellen en zich samen in te zetten om de gemeente leefbaar te houden. Dat is nodig, omdat er uitdagingen op ons afkomen waarin de samenleving centraal staat. Dit kan de gemeentelijke organisatie niet alleen. Wij kijken daarom naar hoe we onze inwoners kunnen ondersteunen om het zelf, of samen met hun omgeving te doen. Daarbij zien inwoners de uiteraard gemeente naast zich, zeker niet tegenover zich.

Coalitieakkoord op purmerend.nl

Het coalitieakkoord kunt u lezen door hier te klikken op onderstaande link: www.purmerend.nl/coalitieakkoord.

Wethouders

Op woensdag 23 maart wordt bekend gemaakt wie de wethouders zijn en hoe de portefeuilles verdeeld zijn.

Algemeen Bestuur artikelen