HomeNieuwsVerkeer en VervoerBusvervoer Purmerend na ingebruikname N/Z lijn fors slechter

Busvervoer Purmerend na ingebruikname N/Z lijn fors slechter

Stapje voor stapje worden de gevolgen van ingebruikname van de NZ lijn duidelijk voor de reizigers in de regio Waterland en dan met name de Purmerends reiziger. Als de huidige plannen doorgaan dan wordt het busvervoer fors slechter. Ook wordt nu plotseling duidelijk dat het acceptabel moet worden gevonden dat de halteafstanden voor velen voor een rechtreekse bus naar CS minimaal verdubbeld. Dat wordt eufemistisch aangeduid met de term ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’.
Regioraadsleden hebben steeds om uitleg en aanvullende informatie gevraagd en Purmerend heeft zelfs een second opinion laten opstellen. Tot nu toe alles zonder zichtbaar resultaat.
Er zijn verschillende informatieavonden geweest met toelichting op de wijzigingen die gaan komen. Het regiobestuur bij monde van Pieter Litjens (ook wethouder vervoer in Amsterdam) neemt thans de houding aan dat er slechts ruimte is voor marginale aanpassingen op de oorspronkelijke plannen. Dit terwijl er eerder is afgesproken dat er als de plannen concreet zouden worden, door bijvoorbeeld het vervoersplan van EBS, er alle gelegenheid zou zijn om tot aanpassingen te komen.

Halteafstanden verdubbelen met eufemistische argumenten
Zoals eerder gesteld komen er in negatieve zin ook plannetjes stukje bij beetje bij. Nu plotseling weer het uitgangspunt dat de halteafstanden van 400 m naar minimaal 800 m kunnen verschuiven daar waar het de rechtreekse verbinding van de bus met het Centraal Station betreft. Althans dat lijkt de uitleg bij de meest recente informatie op dit punt.
En verdwijnen dan ook haltes? Ook wordt nu ineens eufemistisch gesproken over het ontstaan van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’ systeem.
Door dit versluierende taalgebruik, wil het regiobestuur het acceptabel laten lijken dat de afstand van de deur tot halte van nu best van maximaal 400 naar minimaal 800 meter kan worden opgerekt. Inclusief een bijbehorende toename van de reistijd die niet wordt meegenomen in de opgestelde reistijden analyse, een extra overstapt en het verdwijnen van bestaande routes door een aantal wijken.

Daarom de betiteling dat dit taalgebruik eufemistisch is, je verslechtert de situatie en suggereert door positieve temen te gebruiken dat het een verbetering is.
Een forse verslechtering van de huidige situatie is dus het resultaat. Dat ook nog eens zo wordt gepresenteerd alsof 85% van de Purmerendse reizigers even snel of sneller in Amsterdam zal zijn vanaf 2018. Onvoorstelbaar maar een werkelijkheid dat men zulk een kromme en feitelijk onjuiste presentatie gebruikt om de plannen te vergoelijken.

Aanpassingen alleen nog marginaal zegt regiobestuur
Het regiobestuur zegt enerzijds dat ze de regioraad (sleden) de gelegenheid wil geven haar wensen en bedenkingen mee te geven, en dan? Anderzijds legt het regiobestuur nu de nadruk op het ontbreken van een rol voor de regioraadsleden bij de totstandkoming van het vervoerplanproces. Weg is ook plotseling de afgesproken ruimte om tot passende aanpassingen te komen.

Wellicht gaat het Dagelijks bestuur ons alsnog verrassen bij het uiteindelijke vervoerplan Waterland. Maar dit zal ongetwijfeld niet zonder slag of stoot het geval zijn.

Resumerend
Zoals eerder uit schriftelijke vragen is gebleken zal op het traject Purmerend tot de aansluiting op de NZ lijn heel veel veranderen voor de Purmerends busreiziger.
Conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat volgens de huidige plannen de reistijd zal toenemen en de kwaliteit van het vervoer zal afnemen. Ook de Reizigers Adviesraad en de Adviescommissies OV laten duidelijke kritiekpunten horen en geven aan dat het vervoersplan 2018 ver weg staat van het belang van de reiziger. Zoals de aansluiting van diverse wijken, de overstap en dan met name voor reizigers met een beperking. Zij geven dan ook geen positief advies.

Het thans gepresenteerde vervoersplan voor Purmerend pakt zeer verslechterd uit voor de Purmerendse busreiziger.

Positief puntje?
Uit uitlatingen in de pers van diverse bestuurders is op te maken dat er inmiddels onderzoek is opgestart om de N/Z lijn door te trekken naar Purmerend en Zaanstad. Wellicht is dit ook niet meer dan het oplaten van een vliegertje om de toekomst positief te kleuren. De tijd zal het leren.

Verkeer en Vervoer artikelen