HomeNieuwsVerkeer en VervoerBusverbindingen onderzocht tussen Amsterdam-Zaanstad en Amsterdam-Purmerend

Busverbindingen onderzocht tussen Amsterdam-Zaanstad en Amsterdam-Purmerend

EBS1EA

foto Stadspartij

De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad, Purmerend en Amsterdam hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar waar en wanneer het maximum aantal reizigers wordt bereikt op de busverbindingen tussen Amsterdam-Zaanstad en Amsterdam-Purmerend

Daarbij is ook de huidige kwaliteit van deze verbindingen onderzocht.

De regio Amsterdam staat voor een enorme woningbouwopgave. Tussen nu en 2040 staan 250.000 nieuwe woningen gepland. Hiermee neemt deze regio 25% van de landelijke woningbouwopgave tot 2040 voor haar rekening. De woningbouw zorgt voor toenemende inwoneraantallen. Hierdoor maken in de toekomst meer reizigers gebruik van het openbaar vervoer waardoor de druk op het openbaar vervoer toeneemt.

Conclusies onderzoek

Het huidige busnetwerk tussen Amsterdam-Zaanstad en Amsterdam-Purmerend functioneert goed. Het busvervoer voldoet aan de vraag en reizigers beoordelen deze busverbindingen bovengemiddeld goed in vergelijking met het landelijk gemiddelde (bron: landelijke OV-Klantenbarometer).

Tussen Amsterdam en Zaanstad (de Zaan IJ-corridor) wordt tussen 2026 en 2028 het maximaal aantal reizigers verwacht dat gebruik kan maken van de busverbindingen en is een alternatief nodig waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tram, metro of een innovatieve vorm van busvervoer.

Op de hoofdverbinding Amsterdam-Purmerend (langs het Noordhollandsch Kanaal) wordt tot 2040 geen capaciteitsprobleem verwacht. Wel treden er problemen op in het stadshart van Purmerend. Het oude centrum is niet ingericht op een toename van het aantal bussen. Bovendien liggen grote aantallen bussen in het centrum niet in lijn met de ambitie van de gemeente om minder gemotoriseerd verkeer rond en in de binnenstad te laten rijden.

Vervolgstudie naar oplossingen

Medio 2021 worden 2 vervolgonderzoeken naar de oplossingsrichtingen gestart: 1 voor Amsterdam-Zaanstad en 1 voor Purmerend. In de studies wordt de relatie gelegd met de (landelijke) woningbouwopgave langs de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam, Zaandam-Oost en het stationsgebied Purmerend. Om deze reden wordt ook het Rijk betrokken bij de onderzoeken.

Lees voor meer informatie het studierapport Probleemanalyse OV ZaanIJ Purmerend-Amsterdam.

Verkeer en Vervoer artikelen