HomeNieuwsAlgemeen BestuurBurgers in het algemeen tevreden over Burgerinitiatief

Burgers in het algemeen tevreden over Burgerinitiatief

burgerinitiatief.jpg
Sinds 2005 bestaat het burgerinitiatief in de gemeente Purmerend. Dit geeft burgers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze ideeën voor te leggen aan de gemeenteraad. Onlangs is onderzocht of burgers die een burgerinitiatief hebben ingediend tevreden zijn over de afhandeling ervan.
 

In de periode 2005 t/m 2007 zijn er ongeveer 100 burgerinitiatieven ingediend. De 81 indieners van wie de adresgegevens ten tijde van het onderzoek bekend waren hebben een schriftelijke enquête ontvangen. 42 van hen hebben meegewerkt aan dit onderzoek, wat een respons geeft van 52%.
Onder de respondenten bevinden zich 15 burgers van wie het initiatief is gehonoreerd. 17 respondenten hebben een afwijzing ontvangen. Een aantal burgerinitiatieven is nog in behandeling.

Het indienen van een burgerinitiatief is gemakkelijk. Het traject dat daarop volgt verloopt in veel gevallen goed, maar er zijn ook negatieve ervaringen. Een minderheid van de ondervraagde initiatiefnemers is niet tevreden met de communicatie vanuit de gemeente en de beantwoording van het initiatief. Vaak is het antwoord wel duidelijk, maar lang niet altijd snel, goed gemotiveerd en/of redelijk. Burgers van wie het initiatief is gehonoreerd zijn over het algemeen meer tevreden dan diegenen waarvan het initiatief is afgewezen.

Dankzij deze ervaringen van eerdere initiatiefnemers leert de gemeente wat goed gaat en wat beter kan. Het is in ieder geval een goede zaak dat burgers makkelijk hun ideeën kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.  De Stadspartij heeft dit als één van de belangrijkste speerpunten van de partij in de  doelstelingen staan.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het traject waar nodig of wenselijk is te verbeteren, zodat  burgerinitiatieven zo goed mogelijk afgehandeld kunnen worden.

Het complete onderzoeksrapport is hier in te zien.

Algemeen Bestuur artikelen