HomeNieuwsAlgemeen BestuurBurger wil echt meer invloed

Burger wil echt meer invloed

Inspraak
Een meerderheid van de Nederlanders (65 procent) wil meer directe zeggenschap over belangrijke politieke kwesties. Het beter benutten van inspraakmogelijk­heden, het gebruik van enquêtes en het door politici raadplegen van de achterban worden genoemd als geschikte instrumenten. Een op de tien burgers heeft geen behoefte aan meer directe zeggenschap
.

Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van 2016 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral mensen die negatief zijn over de politiek en de overheid willen meer directe democratie. Onder lager (74 procent) en middelbaar opgeleiden (66 procent) is meer steun voor meer directe democratie dan bij hogeropgeleiden (56 procent). De wens voor meer directe democratie hangt samen met afkeer van de Europese Unie en politieke onvrede.

Laag vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek is onverminderd laag. 56% meent dat Kamerleden en ministers niet veel geven om wat burgers zij denken, 63% denkt dat burgers geen enkele invloed hebben op wat de regering doet en 45% vindt dat de overheid onvoldoende voor hen doet. Het percentage burgers dat vindt dat politici vaak onbehoorlijk met elkaar omgaan is de afgelopen drie maanden gestegen van 39% naar 44%. Nog geen kwart van de Nederlanders (24%) vindt politici bekwaam, 34% vindt van niet. Ruim zeven op de tien Nederlanders is voor een direct gekozen burgemeester. Veel minder steun (53-56%) is er voor een direct gekozen minister-president.

Algemeen Bestuur artikelen