HomeNieuwsSociale ZakenBrandbrief gemeenten over cijfers jeugdzorg

Brandbrief gemeenten over cijfers jeugdzorg

jeugdzorg
De opgaven van de zorginstellingen over de jeugdzorg kloppen niet met de gegevens die gemeenten eerder kregen van het rijk en waar ook het budget voor 2015 op is gebaseerd. Dat schrijven 36 grootste gemeenten (de G4 en de G32) in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Voor gemeenten is het daardoor extra moeilijk jeugdzorg in te kopen.

Bezuinigingen hoger dan gepland
De wethouders van de gemeenten waarschuwen dat zich dit jaar een grotere groei in jeugdzorg voordoet dan waar bij de vaststelling van het budget vanuit is gegaan. Daardoor zullen de bezuinigingen in 2015 hoger zijn dan de 3 procent waar nu rekening mee gehouden is. Ook hebben gemeenten er last van dat er landelijk geen goede gegevens beschikbaar zijn over de omzet per aanbieder per gemeente of regio. Het rijk verstrekt niet alle gegevens en bij de zorginstellingen blijkt dat de verwachtingen voor de inkoop in 2015 soms veel hoger liggen dan wat eerder werd verwacht. Gevolg hiervan is dat gemeenten te weinig budget beschikbaar hebben.

Geen tijd 
‘Gebleken is op grond van nader boekenonderzoek dat de opgaven van de instellingen, om verschillende redenen, lang niet altijd op goede gegevens zijn gebaseerd’, schrijven de wethouders. Maar dit soort nauwgezet boekenonderzoek vergt tijd, en die is er niet meer. De gemeenten vragen de Tweede Kamer er bij de bewindslieden Van Rijn en Teeven die verantwoordelijk zijn voor de transitie op aan te dringen dat de zorgaanbieders dwingend wijzen op hun verantwoordelijkheid met juiste cijfers te komen.

Extra geld
De wethouders willen ook ‘solidariteit’ van het rijk als blijkt dat ‘onze op duidelijke signalen gestoelde veronderstellingen over de onverwacht hoger uitvallende volumegroei in 2014’ waar zijn. In dat geval zijn de bezuinigingen hoger dan de 3 procent waar overeenstemming over  bereikt is. En dus willen gemeenten dat de extra kosten dan voor het rijk zijn. Volgens eigen berekeningen zouden de bezuinigingen op kunnen lopen van 7 procent in 2015 tot 15 procent. 

Sociale Zaken artikelen