HomeNieuwsWelzijnBovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid


In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen bovenaan de welvaartsladder brengen naar verwachting gemiddeld ook 7 jaar (vrouwen) tot 8 jaar (mannen) langer in goede gezondheid door. Dit meldt het CBS op basis van bevolkings-, inkomens-, vermogens- en gezondheidsstatistieken.

In 2021 was de levensverwachting bij geboorte voor mannen bijna 80 jaar, voor vrouwen 83 jaar. De levensverwachting in goede gezondheid bij geboorte was voor mannen en vrouwen ruim 65 jaar. Hoewel vrouwen gemiddeld dus langer leven dan mannen, brengen ze meer jaren door in minder goede gezondheid.

Welvarendste mannen leven 9 jaar langer dan minst welvarende

In de periode 2017/2020 was de levensverwachting bij geboorte voor mannen uit de hoogste welvaartsgroep gemiddeld 83 jaar, tegen gemiddeld 74 jaar voor de laagste welvaartsgroep. Voor vrouwen was het verschil 8 jaar. In iedere welvaartsgroep hadden vrouwen een hogere levensverwachting dan mannen. Voor zowel mannen als vrouwen nam de levensverwachting toe met toenemende welvaart.

Meest welvarende mannen leven 25 jaar langer in goede gezondheid

De meest welvarenden leven niet alleen langer, ze brengen ook een groter deel van hun leven door in goede gezondheid. De levensverwachting in goede gezondheid bij geboorte was 49 jaar voor mannen in de laagste welvaartsgroep, tegenover 74 jaar voor de meest welvarende mannen. Voor vrouwen was dit achtereenvolgens 49 jaar en 72 jaar (23 jaar verschil).

Levensverwachting 65-jarigen ruim 4 jaar hoger bij hoge welvaart

De prognose voor de levensverwachting op 65-jarige leeftijd wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt voor het vaststellen van de AOW-leeftijd. Ook op deze leeftijd was de levensverwachting hoger voor de meer welvarenden in de periode 2017/2020. Bij zowel mannen als vrouwen was het verschil in levensverwachting tussen de hoogste en laagste welvaartsgroep ruim 4 jaar. Voor de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid was het verschil tussen de hoogste en laagste welvaartsgroep 8 jaar voor mannen en 7 jaar voor vrouwen.

Welzijn artikelen