HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouwplannen locatie Columbuzz e.o.

Bouwplannen locatie Columbuzz e.o.

BouwWv
Op het braakliggende terrein tussen Darwinstraat en de Canberrastraat en de locatie waar nu jongerencentrum Columbuzz-het wijkplein gehuisvest is zijn concrete bouwplannen.

Voor deze plek nabij het winkelcentrum Weidevenne is in het bestemmingsplan geregeld dat er woningen kunnen worden gebouwd. Maar ook een sociale functie, zoals Columbuzz, is hier mogelijk.

Er zijn dus twee concrete keuzes:

  1. 0p deze plek 60 appartementen bouwen en wordt Columbuzz in de bebouwing meegenomen”
  2. Columbuzz blijft op het wijkplein gevestigd, dit is mogelijk door minder woningen te bouwen (ca. 40 appartementen).

Permanente huisvesting Columbuzz

Het college heeft de voorkeur voor optie 2 en vindt dat Columbuzz-het wijkplein op de huidige plek gehandhaafd dient te worden. Liefst in een permanent gebouw. Columbuzz levert een grote bijdrage aan de sociale samenhang, veiligheid en openbare orde in de wijk.

Dit betekent ook dat dat er alleen op het stuk grond tussen de Darwinstraat en de Canberrastraat woningen worden gebouwd.

Inloopavond

Alvorens de gemeenteraad beslist is er een inloopavond over het onderwerp voor omwonenden en betrokkenen. Die inloopavond is op 1 februari in Columbuzz en begint om 19.30 uur.

Gemeenteraad beslist

In een van de raadscommissies in februari wordt het onderwerp ook besproken. Datum en tijdstip worden nog bekend gemaakt. Op de inloopavond zal dit wel duidelijk zijn. Bij de behandeling in deze commissie kan ook nog worden ingesproken.

Het ligt in de bedoeling om in de gemeenteraadsvergadering van 25 februari over e.e.a. een definitief besluit te nemen.

Ruimtelijke Ordening artikelen