HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouwen in droogmakerij De Purmer reëel zeggen grondeigenaren

Bouwen in droogmakerij De Purmer reëel zeggen grondeigenaren

Purmer1HA
Op 9 mei jl. is er bij de gemeenteraadsfracties in Purmerend een brief binnengekomen van de gezamenlijke ontwikkelende grondeigenaren van de Purmer. In de brief wordt in praktische zin ingegaan dat in praktisch alle gemeentes in de regio Amsterdam de woningmarkt bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het tekort aan betaalbare en passende woonruimte neemt toe. De hele regio is enorm populair als vestigingsplaats.
In de brief wordt gesteld dat de gezamenlijke marktpartijen met grondbezit in de Purmer denken op korte termijn een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan de woningbouwopgave, maar wel met aandacht voor huidige groene setting van het gebied. Er kan een mooi, onderscheidend en rustig woonmilieu worden gecreëerd, waarbij de waardevolle elementen in het landschap in belangrijke mate behouden blijven en samen met de open ruimten tussen de stedelijke gebieden een waardevolle toevoeging vormen in de beleving van dit gebied voor de huidige en toekomstige bewoners. Op de website www.depurmeren.nl is hierover de nodige informatie terug te vinden.   
Reactie B&W op vragen Stadspartij
Helana Aslander van de Stadspartij stelde hierover vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Purmerend.
Uit de beantwoording blijkt dat de in de brief schrijvende grondeigenaren in de Purmer binnen de gemeente Purmerend geen grond in eigendoem hebben. Ook heeft de gemeente Purmerend geen kennis van concrete plannen voor woningbouw in de Purmer op het grondgebied dat niet behoort tot de gemeente Purmerend. De kennis beperkt zich tot hetgeen op de website www.depurmer.nl staat.
In de beantwoording laat het college ook weten dat namens de gemeenten in de deelregio MRA, Zaanstreek-Waterland in maart 2018 aan de betrokken gemeenteraden en colleges een brief is verzonden met het onderwerp ‘Regionale samenwerking woningbouwopgaven binnen de deelregio MRA, ZaanstreekWaterland’.

Vervolgactie voor nieuw college Purmerend

Voor wat betreft droogmakerij De Purmer heeft de gemeente Purmerend er, in aanvulling hierop, wel behoefte aan om in gezamenlijkheid met de twee andere gemeenten (EdamVolendam en Waterland) de uitdagingen, kansen en (on)mogelijkheden die deze polder biedt (als entiteit) – met elkaar en in samenhang – te verkennen.
Het college heeft evenwel besloten een brief hierover nog niet te versturen en het dossier door het nieuwe college te laten oppakken.

Ruimtelijke Ordening artikelen