HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouwaanvraag appartementen complex Pallas in strijd met bestemmingsplan

Bouwaanvraag appartementen complex Pallas in strijd met bestemmingsplan

pallaswheermolen
Navraag door de wijkkerngroep Wheermolen over het mogelijk beperken van geluidsoverlast door heien bij de gemeente Purmerend, heeft een onverwachte wending gekregen. Tijdens dit overleg bleek dat de bouwaanvraag voor het oprichten van 86 appartementen (Pallas) van 3 maart jl. is ingetrokken.

De Wijkkerngroep Wheermolen en de bewoners van Wheermolen-West willen graag d.m.v. overleg met de gemeente komen tot zodanige aanpassingen van de bouwvergunning, dat de geluidsoverlast van het heien voor gebouw Pallas en de lage appartementengebouwen tot een minimum wordt beperkt. De gemeente staat volledig open om met wijkkerngroep en bewoners naar een goede oplossing te zoeken en er ook voor te zorgen dat er een goede communicatie is richting bewoners.

Overlast heien wordt beperkt
Precies aangeven wanneer en hoe laat er geheid gaat worden en op welke wijze (de minst overlast gevende heimethode) kan veel irritatie te voorkomen. De gemeente werkt intern dan ook aan een soort protocol inzake heiwerkzaamheden. Dit is vrijwel gereed maar moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit vergt nog veel tijd. Daarom is dit protocol voor recente bouwaanvragen nog niet van kracht. Wel kan natuurlijk de inhoud van het protocol gebruikt worden voor bouwaanvragen. De gemeente is dit ook van plan zo werd vernomen.

Bouw appartementen complex Pallas uitgesteld
Uit de contacten met de gemeente bleek ook dat de eerste bouwaanvraag die zo zou worden uitgevoerd, voor het oprichten van 86 appartementen (Pallas) van 3 maart j.l. is ingetrokken. De aanvrager was er achter gekomen dat de bouwaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan ter plaatse. Het ging met name over de plaats van het complex. Het gaat nu maanden extra duren voordat een nieuwe bouwaanvraag wordt ingediend. Dit komt doordat er nu allerlei procedures opnieuw moeten worden doorlopen. Zodra de aanvraag in behandeling komt heeft de wijkkerngroep weer contact met de gemeente .

Dansschool Ruud van het Kaar wordt gesloopt
Er komt binnenkort een bouwaanvraag voor de verbouwing van de dansschool Ruud van het Kaar. De dansschool, is verkocht aan een projectontwikkelaar en zodoende bezig aan haar laatste jaar. De Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft het voornemen de dansschool aan de Kometenstraat te slopen en deze te vervangen door 30 appartementen. Het nieuwe bouwplan past niet in het bestemmingsplan vanwege de wijziging in een woonfunctie. Dit is reden een procedure voor wijziging van het bestemmingsplan te starten.

Voor het bouwplan zijn nieuwe voorzieningen nodig. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid de kosten voor openbare voorzieningen te verhalen op de initiatiefnemer. Burgemeester en wethouders hebben nu ingestemd met een overeenkomst tussen de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam en de gemeente waarin wordt geregeld dat de kosten voor aanleggen van openbare voorzieningen worden betaald door de woningbouwvereniging. Pas hierna zal de procedure ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan een vervolg krijgen.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen