HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouw aantal nieuwe woningen in 2020 afgenomen

Bouw aantal nieuwe woningen in 2020 afgenomen

Bouwplaats foto Stadspartij


In 2020 werden in Noord-Holland 10.600 nieuwbouwwoningen gebouwd, 3.200 minder dan in 2019.

Wel zijn in 2020 meer bouwvergunningen verleend, wat duidt op een hogere bouwproductie in de komende jaren. Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw 2021, de nieuwste versie van een jaarlijks rapport waarin de provincie Noord-Holland bijhoudt hoeveel woningbouwplannen gemeenten maken en hoeveel woningen er daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

De daling in de totale nieuwbouwcijfers wordt met name veroorzaakt door een afname van de woningproductie in de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is overgegaan naar een nieuw registratiesysteem, waardoor een aantal nieuwbouwwoningen in Amsterdam niet geheel is meegenomen in de cijfers van 2020. In het noorden van de provincie werden in 2020 meer woningen gebouwd dan in 2019.

Woningbouw hoogste prioriteit

Voor het vierde jaar op rij is het aantal nieuwe woningen groter dan de groei van het aantal huishoudens. Dit was met name het geval in 2020. Door de corona-pandemie was er minder arbeidsmigratie naar Nederland, waardoor de groei van de woningvoorraad ruim groter was dan de huishoudensgroei. Op papier nam daardoor de druk op de woningmarkt in 2020 relatief iets af en daarmee het woningtekort ook.

Maar het tekort blijft hoog en het is duidelijk dat meer woningbouwproductie nodig is om het tekort verder terug te dringen.

Daarnaast mag worden verwacht dat nu de ergste problemen van de corona-pandemie achter de rug lijken te zijn, de arbeidsmigratie ook weer zal toenemen en daarmee de groei van de woningbehoefte. Mede met het oog hierop helpt de provincie gemeenten in de kop van Noord-Holland met het zoeken naar en vaststellen van woonlocaties voor buitenlandse werknemers – naar wie veel vraag is door het bedrijfsleven – en het vakantieparkenbeleid.

Woningproductie in 2021 naar verwachting omhoog

In 2020 werden ook meer bouwvergunningen afgegeven, hetgeen duidt op een hogere nieuwbouwwoning-productie in de komende jaren. In 2020 zijn er 11.100 bouwvergunningen verleend door gemeenten, een stijging van 3.000 ten opzichte van 2019.

Tegelijkertijd nam de totale netto plancapaciteit in 2021 toe met 10.700 (ten opzichte van 2020) tot een totaal van 437.300. De netto plancapaciteit is het totaal van alle nieuwbouw-plannen in de hele provincie bij elkaar, minus de woningen die genomineerd zijn voor sloop.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “De cijfers over 2020 laten een gemengd beeld zien. Als provincie helpen we gemeenten waar we kunnen met het realiseren van nieuwbouw, zoals met de inhuur van gespecialiseerd personeel om bouwplannen vlot te trekken en financiële bijdragen aan bouwtrajecten. Qua woonakkoorden met de regio’s liggen we op schema en het aantal bouwvergunningen neemt toe. Dat is goed nieuws. Maar toch: de gemeenten hebben meer hulp van het Rijk nodig, veel meer ook dan er tot nu toe op tafel ligt. Wij rekenen daarom op substantieel meer geld van het Rijk om woningbouwplannen te realiseren. Ook moeten er echte oplossingen voor de stikstof- en PFAS-problemen komen en zetten de nieuwe geluidscumulatieregels van het Rijk de woningbouw in het Schiphol-gebied op slot. Daar moet het nieuwe kabinet iets aan doen.”

Masterplan Wonen

In juni 2021 is het Masterplan Wonen 1.0 gepresenteerd met daarin onder andere onorthodoxe voorstellen voor een actieve provinciale rol in binnenstedelijke grondpolitiek om de woningbouw te versnellen. De komende maanden worden de mogelijke instrumenten verder uitgewerkt, waarbij ook gemeenten om input worden gevraagd. Ook wordt de reële plancapaciteit vastgesteld. Zo krijgt de provincie per regio een realistisch inzicht in de grotere bouwplannen die cruciaal zijn om tot 2030 tot voldoende nieuwe woningen te kunnen komen en te weten wat daarvoor nodig is.

Ruimtelijke Ordening artikelen