HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBoosheid over 'greep' Brussel op woningcorporaties

Boosheid over ‘greep’ Brussel op woningcorporaties

meteorenflat 2aDe Brusselse bemoeienis met het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid leidt tot grote irritatie. Huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben zich donderdag scherp afgezet tegen het beperken van de groep mensen die in aanmerking komt voor een (goedkope) corporatiewoning. Minister Eberhard van der Laan (Wonen en Wijken) is daarover in gesprek met EU-commissaris Neelie Kroes.

‘Asociaal om het zo af te knijpen’, zei voorzitter Marc Calon van de corporatiekoepel Aedes in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ‘Deze ontwikkeling leidt tot segregatie. De minister moet zich veel harder opstellen.’

Volgens Woonbond-directeur Ronald Paping gooit Brussel zo deze huizen op slot voor de ‘bescheiden middeninkomens’. Het zou gaan om 1,5 miljoen huishoudens met een jaarinkomen van iets boven 35.000 euro, die geen aanspraak kunnen maken op huurtoeslag, zich geen duur huurhuis en geen koopwoning kunnen veroorloven. ‘Dit gaat echt fout’, verzuchtte voorzitter Marinus Kempe van het Platform voor de midden en kleine woningcorpororatie (MKW).

De Europese Commissie wil paal en perk stellen aan de taken van de corporaties die met staatssteun mogen worden uitgevoerd. Van der Laan wil ook die kant op. Hij presenteerde vorige week voorstellen om het corporatiestelsel beter laten werken. De Kamer praat over twee weken met hem daarover. Ter voorbereiding hoorden diverse fractiespecialisten vertegenwoordigers uit de sector en deskundigen.

Harde kritiek had Rien Meijerink van de gelijknamige stuurgroep. Van der Laans voorstel voor een onafhankelijke, machtige Woonautoriteit waarin het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) opgaat, zou ‘desastreuze gevolgen’ hebben voor het interne toezicht door de raad van commissarissen. ‘Die hoeft dan niet te letten op grote investeringsbeslissingen. Dat is de verkeerde weg’, aldus Meijerink. Hij adviseerde met zijn werkgroep in december over moderner toezicht, om daarbij de rol van het CFV terug te dringen. De minister voor Wonen, die zware sancties kan opleggen zoals de commissarissen de laan uitsturen, krijgt volgens Meijerink verder veel te veel zeggen.

Voorzitter Wim van de Donk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zei dat Van der Laans voorstel op dit punt doorslaat. Op lange termijn is de sector volgens hem gediend met een stevig intern en extern toezicht, ‘met een volwassen raad van commissarissen die niet als hulpje van de Autoriteit dient.’ De commissarissen komen in zijn ogen ‘gevoed door incidenten’ teveel onder curatele te staan. Van de Donk doelde kennelijk op de reeks schandalen, zoals bij corporatie Rochdale in Amsterdam en SGBB in Hoofddorp.

 

Bron: rePublic

Ruimtelijke Ordening artikelen