HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBlok wil screenen huurders rechtmatig maken

Blok wil screenen huurders rechtmatig maken


Achttien gemeenten in Nederland onderwerpen in samenwerking met politie en corporaties huurders vooraf onrechtmatig aan een screening, dat schrijft Minister Blok. Hij hoopt met een wetsvoorstel dit alsnog te legaliseren. 

Screenen op woonoverlast

Privacy Barometer bracht in kaart in welke gemeenten huurders vooraf gescreend zijn door de politie op verzoek van de gemeente of wooncorporaties. Het gaat om onder meer Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht en Hoogeveen. Voor deze screenings was geen wettelijke basis, zo meldt minister Blok.  Er is bij de betrokken partijen echter behoefte aan een screening, om woonoverlast te voorkomen. Er wordt daarom onder meer gescreend op fraude, vermogensdelicten, drugsdelicten, prostitutie en zedendelicten. Er zijn ook gemeenten die uitsluitend op overlast zoals geluid, misdragingen en geweld screenen. Per gemeente verschillen deze criteria.Wetsvoorstel voor legalisering

Wetsvoorstel screenen

Om het screenen van huurders toch rechtmatig te maken heeft Blok een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Als deze geaccepteerd wordt is het alsnog mogelijk om, onder strenge criteria, screening toch mogelijk te maken. De Raad van State (RvS) geeft echter een negatief advies. ‘Selectieve woningtoewijzing door middel van screening maakt een ernstige inbreuk op de grondrechten vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van personen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van woningzoekenden.’ Volgens de RvS is er in het wetsvoorstel onvoldoende gemotiveerd dat de inzet proportioneel is. De effectiviteit is daarnaast niet voldoende aangetoond. De Tweede Kamer moet binnenkort beslissen over het wetsvoorstel.

Ruimtelijke Ordening artikelen