HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBezwaar bewoners Sternstraat en Meeuwstraat tegen het laten opspitsen van woningen

Bezwaar bewoners Sternstraat en Meeuwstraat tegen het laten opspitsen van woningen


Bewoners van Sternstraat en Meeuwstraat hebben een bezwaar tegen het opsplitsen van woningen in hun buurt via de griffie aan de gemeenteraad gestuurd. Dit moet stoppen is hun boodschap.

De Gemeente Purmerend blijft, zo stellen de bewoners, toestaan dat gezinswoningen in de Sternstraat en Meeuwstraat met toestemming van de gemeente worden opgesplitst waarna deze worden verhuurd door de eigenaren. Deze woningen zijn opgekocht door investeerders, gesplitst en vervolgens verhuurd. De woningen zijn van oorsprong gezinswoningen en zijn door de splitsing niet meer als zodanig beschikbaar.

Een bezwaarprocedure tegen een specifieke situatie loopt. Ondertussen is aan bewoners van Sternstraat en Meeuwstraat gevraagd dit bezwaar te ondersteunen. Tevens om dit ook te zien als signaal aan de gemeente i.v.m. toekomstige vergunningsaanvragen.

De bewoners vinden dat:

 ‘De gemeente Purmerend moet stoppen met het afgeven van vergunningen voor
woonvorming voor opgesplitste woningen en de daarbij vereiste omgevingsvergunningen met name in de buurt van de Sternstraat en de Meeuwstraat .’

Een voor een buurt groot aantal bewoners (91) heeft het bezwaar ondersteund.

Ruimtelijke Ordening artikelen