HomeNieuwsAlgemeen BestuurBezuinigingstop gemeenten: eigen organisatie eerst

Bezuinigingstop gemeenten: eigen organisatie eerst

geld3

Gemeenten gaan vooral bezuinigen op de bedrijfsvoering, blijkt uit een top 8 op basis van een onderzoek onder OR-leden. Daarna volgt de inhuur van externen. Derde saneringspost wordt het eigen personeel.

Dat blijkt uit een onderzoek door medezeggenschapsbureau Cintea onder gemeentelijke OR-leden. Volgens de ondervraagde OR-leden hanteert nog maar 24 procent van de gemeenten de kaasschaaf. Bijna driekwart van de ondervraagden denkt dat vooral wordt gesneden in de uitgaven. Meer dan de helft verwacht dat de kosten worden beperkt en dertien procent ziet bezuinigingen door het uitbesteden van taken.

Lees meer over het onderzoek op Gemeente.nu. De top 8 van verwachte bezuinigingen:

  1. De bedrijfsvoering (30,7 procent)
  2. Inhuur van externen (27,3)
  3. Personeel intern (12,5)
  4. Zorg en welzijn (11,4)
  5. Versobering dienstverlening (10,2)
  6. Ruimtelijke ordening (3,4)
  7. Onderhoud gebouwen en wegen (3,4)
  8. Werk en inkomen (1,1)

 

ZIE OOK:

 

Bron: re.Public

Algemeen Bestuur artikelen