HomeNieuwsWelzijnBezuinigingen op maatschappelijke subsidies geïnventariseerd

Bezuinigingen op maatschappelijke subsidies geïnventariseerd

platzak
Om het begrotingstekort terug te dringen heeft de raad het college de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken met maatregelen. De opdracht bevatte onder meer een bezuiniging van € 250.000 op de subsidies in de programma’s Zorg en Welzijn, Wonen, Educatie en Actief in de stad.

Alle gesubsidieerde activiteiten zijn vervolgens binnen deze programma’s getoetst aan de volgende criteria; is het een wettelijke taak van de gemeente, is er sprake van een maatschappelijk probleem als de gemeente deze activiteit niet meer subsidieert en kunnen de gesubsidieerde activiteiten blijven bestaan zonder of met minder subsidie van de gemeente.

Het voorgenomen besluit van het college gaat over 2011. Maar gezien de financiële situatie van de gemeente en de daar nog bijkomende landelijke bezuinigingen zijn in de bijbehorende notitie bij het besluit tevens verdere bezuinigingen opgenomen tot een totaal van € 400.000 in 2013. Het collegebesluit wordt in principe ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ook besproken in de raadscommissie Samenleving van 28 juni 2010. In die raadscommissie kunnen de betrokken instellingen ook inspreken.

Lees hieronder de geïnventariseerde bezuinigingen.

Welzijn artikelen