HomeNieuwsAlgemeen BestuurBezuinigen voor Purmerend is troef komende jaren

Bezuinigen voor Purmerend is troef komende jaren

bezuinigentroef
De gemeente Purmerend maakt in 2010 voor het eerst in jaren geen kadernota –
De belangrijkste reden daarvoor is dat het geld gewoonweg ontbreekt om nieuw beleid te ontwikkelen. Het is duidelijk dat Purmerend voor een enorme bezuinigingsopgave staat. Hoe groot deze precies zal zijn is nog niet bekend, maar er wordt rekening gehouden met bedragen tot € 10 miljoen. Daardoor zijn pijnlijke maatregelen niet te vermijden. Nieuwe plannen komen er de komende jaren dan ook niet.

Bezinnen
Het is overduidelijk dat de financiële situatie van Purmerend verre van rooskleurig is. De taakstelling voor 2011 is nog niet geheel ingevuld, maar inmiddels staan al nieuwe bezuinigingen voor de deur. Voor komend jaar moet nog eens bijna € 5 miljoen worden bezuinigd. De tekorten lopen naar verwachting op tot € 10 miljoen in 2015. De grootste boosdoeners zijn de te verwachten terugloop in de uitkering van het Rijk, het uitblijven van dividend van de stadsverwarming en de hogere kosten voor de bijstand.
Het college van B&W bezint zich de komende maanden op het invullen van de bezuinigingen. In september wordt het resultaat, een sluitend begrotingsvoorstel, aan de gemeenteraad voorgelegd.

Begroting
Jaarlijks wordt door het college in het voorjaar de ‘kadernota’ gemaakt. Daarin worden alle nieuwe beleidsplannen gepresenteerd. Vervolgens voert de gemeenteraad een prioriteitendiscussie en maakt keuzes. Die keuzes komen terug in de begroting. Vanwege het verkiezingsjaar en het ontbreken van ruimte voor nieuwe plannen wordt dit jaar geen kadernota gemaakt. Het coalitieakkoord geeft de kaders voor de zoektocht naar de beleidskeuzes. De begroting zal medio september duidelijkheid geven over de vraag welke concrete invulling daarbij hoort.

Lees in de bijlage de kaderbrief van het college aan de gemeenteraad.

Algemeen Bestuur artikelen