HomeNieuwsEconomieBezoek Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland

Bezoek Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland

tourist_info.jpg
Op zaterdag 28 november werd er door raadsleden, ondernemers en belanghebbenden van de gemeenten Purmerend, Beemster, Graft-de Rijp, Waterland, Schermer en Zeevang, op uitnodiging van ISW een werkbezoek gebracht aan het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Rivierenland.
Ook de Stadspartij was vertegenwoordigd in deze afvaardiging. In de komende weken of  maanden zal er in diverse van de genoemde gemeenten worden besloten of zij al dan niet mee gaan doen aan de oprichting van een Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH).
Een door het Bureau Leisure Result opgesteld  businessplan zal de basis zijn voor de besluitvorming. Het ISW en een aantal andere belanghebbende zijn nauw betrokken geweest bij de opstelling van dit businessplan.

Waarom het werkbezoek aan RBT Rivierenland?
Toen in maart 2003 een faillissement werd uitgesproken over de VVV Rivierenland was er geen toeristeninformatie meer in dit voor toeristen aantrekkelijke gebied.  
Rivierenland omvat de streken Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal. Er werd door de 11 in dit gebied gevestigde gemeenten besloten over te gaan tot een andere vorm van toeristeninformatie. Het RBT Rivierenland werd opgericht.

Het gehanteerde concept was vanaf de oprichting geheel anders dan van de voorgaande VVV kantoren. Er werd gekozen voor het aanstellen van een directeur en enkele ondersteunende medewerkers. Directeur van RBT Rivierenland, Richard de Bruin, gaf een levendige presentatie over het ontstaan, doel en nut van het gekozen concept. 
De door hem geleide organisatie wordt bekostigd met een subsidie van € 1,– per inwoner per jaar. De streek telt 250.000 inwoners.

Geen geldverslindende informatiekantoren bleken nodig, een VVV kantoor kost gemiddeld tussen de € 180.000,– en € 220.000,– per jaar, maar een bureau met een kleine bezetting.
Het veelvuldig gebruik maken van Free Publicity voorkomt bovendien een hoog marketingbudget.
Gekozen werd voor het instellen van infoposten waar een  informatiezuil is geplaatst.
In een informatiezuil is ruimte voor 120 zogenaamde ToeristCards. Deze ToeristCards geven informatie over campings, hotels, restaurants, leuke cafés, ontspanning, attracties, etc. van de hele streek.
De zuilen zijn strategisch verdeeld over de streek, bij elke willekeurige fietstocht kom je er minimaal 3 tegen en ze zijn geplaatst bij ondernemers en instellingen.
Als een ondernemer of instelling zoals museum of gemeentehuis een zuil wil plaatsen, dan moet hiervoor een huurbedrag van € 50,– per maand worden betaald.

De infopunten zijn te herkennen aan het internationale i-symbool.  Het volgen van de  bruin-witte toeristen bewegwijzering brengt je bij het dichtstbijzijnde infopunt.
Op deze borden wordt ook aangegeven welke service er op het infopunt wordt geboden. Dit kan parkeren zijn, maar ook een hotel met fietsverhuur.
Over de hele streek zijn bij diverse infopunten zelfs fiets reparatiekoffers beschikbaar. Ter plekke kunnen er zo kleine reparaties aan de fiets worden verzorgd.
Er zijn ook een aantal elektronische borden in de streek aanwezig.

De informatiezuilen zijn zo succesvol dat er een flinke wachtlijst is van ondernemers die graag willen deelnemen aan deze vorm van informatie voorziening aan toeristen.
Uniek aan deze informatieverstrekking is dat ondernemers ook reclame maken voor ondernemers uit dezelfde branche die in de onmiddellijk nabijheid actief zijn.
Bij het bezoek aan twee ondernemers, die zijn voorzien van de omschreven informatiezuil, werd het door Richard de Bruin omschreven succes nog eens onderschreven.
De bezochte ondernemers gaven beiden aan dat de omzet van hun onderneming een positief beeld geeft sinds de invoering van deze toeristeninformatie.

De opgedane informatie geeft veel stof tot nadenken. De Stadspartij zal de opgedane ervaringen terdege bestuderen en een weloverwogen standpunt innemen waarin het belang van de inwoners van Purmerend zoals altijd centraal staat.

bert meulenberg 2009-10.jpgBert Meulenberg

Economie artikelen