Welzijn en zorg Welzijn
Home Nieuws Welzijn Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

thumbnail image1

Bezoek raadsleden aan diverse locaties van Leviaan(voorheen RIBW)

Op een zonnige vrijdagmiddag in september werden wij (5 raads/commissieleden) met een busje van Leviaan bij het stadhuis voor een bezoek aan verschillende locatie. De eerste stop was in De Lisdoddestraat in De Gors waar een aantal mensen met elkaar beschermd woont.

Mooi detail was dat een lid van de clientenraad en dus ook client ons deze middag vergezelde en honderduit vertelde over van alles. Natuurlijk vertelden ook de begeleiders ons veel maar juist met de gesprekken met de bewoners gaven mij een goed beeld van hun leven.

We hebben het gehad over het wonen in een groep. Mensen met verschillende psychiatrische achtergronden wonen met elkaar samen. Steeds vaker ziet men cliënten met dubbele diagnosen, dubbele problematiek dus. Hierdoor staat het samenwonen in huis regelmatig onder druk. Gelukkig heeft iedere client een eigen slaapkamer waarop hij/zij zich kan terugtrekken.Bewoners hebben altijd een achtergrond in de psychiatrie. Er is een goed contact met de wijk.

Waar de woningen in de Lisdoddestraat klein en wat gedateerd waren zijn deze, bij onze 2e stop in de Helsinkihaven, groot en modern. De begeleiding ziet hierin de huizen van de toekomst voor de cliënten. Hier bezochten wij met goedkeuring van de bewoner een appartement en de bewoner vertelde ons over zijn leven. De openheid van de gesprekken met cliënten was mooi! Niet alle cliënten wonen in de begeleidende woningen, sommigen zijn al verder maar krijgen nog wel psychische thuishulp.

Een mooi voorbeeld van zorg op maat dus. Wij zijn ook nog naar de Super geweest in Heel Europa. Hier was onze 33e en laatste stop. Hier werken cliënten van LEVIAAN en kunnen hierna eventueel doorstromen naar een reguliere baan. 40% van de mensen die hier komt werken stroomt uit naar een reguliere baan. Ze leren hier weer wat er bij komt kijken om werk te hebben en buurtbewoners hebben in de buurt een kleine supermarktketen erbij. Een win-win situatie dus. Ik vond het een interessante middag.

De zijn van 1 van de cliënten die bij mij is blijven hangen is: REGELS ZIJN ER OM ONS TE LEIDEN. IETS WAT WIJ ZELF (NOG) niet kunnen.

Irma Waarhuijs

thumbnail image2 thumbnail image3 thumbnail image4

 

 

Welzijn artikelen

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...

Meer slagkracht regio’s voor oplaadpunten elektrisch rijden

De overheden die zijn verenigd in MRA-Elektrisch (MRA-E) gaan samen met het Rijk zorgen voor voldoende oplaadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto’s. De...

Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden. De ruimte die dan...