HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBewoners Nieuwstraat ongerust over bouwplannen garage Zijp

Bewoners Nieuwstraat ongerust over bouwplannen garage Zijp

garage zijp.jpg 
Op de dinsdagavond 15 december jl. gehouden voorlichtingsavond in het stadhuis, uiten bewoners van de Nieuwstraat hun zorgen over de nieuwbouw op de plek van de voormalige garage Zijp. Op de plek van de voormalige garage van Zijp moet een complex van winkels en appartementen verrijzen. De gemeente Purmerend schrijft voor dat bij nieuwbouw van woningen in het centrum op eigen erf moet worden geparkeerd. Een inpandige parkeergarage is in de meeste gevallen dan de enige mogelijkheid. Het bouwen van een ondergrondse parkeergarage tussen bestaande bouw is niet vrij van risico’s voor de belendende percelen. Er moet worden gewerkt met damwanden om de funderingen van omliggende panden te beschermen.

Wethouder Hans Engels (wonen) en projectontwikkelaar Linden Groep trachtten de omwonende van de toekomstige bouwlocatie gerust te stellen. Met behulp van diverse berekeningen trachtte de woordvoerder van de Linden Groep de omwonende te overtuigen. Een vergelijking met de Noord Zuid lijn werd door de bewoners als voorbeeld voor angstobject aangevoerd. Een onderbroken bouwproject, gestutte woningen en mogelijk lange tijd in en naast een bouwput moeten leven geeft geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Ook hebben de bewoners geen vertrouwen in het vakmanschap dat het controle apparaat van de gemeente ter beschikking heeft. Gezien de gebrekkige aanbesteding en controle van recentelijk opgeleverde bouwprojecten binnen Purmerend, Leegwaterbad en Bladergroen, is dit zeker geen  overbodige voorzichtigheid. De Stadspartij is van mening dat de bewoners de ontwikkelingen zeer kritisch moeten volgen. Een door de bewoners voorgesteld onafhankelijk onderzoek door een deskundig bureau lijkt dan ook geen overbodig te nemen maatregel.

Ruimtelijke Ordening artikelen