HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBewoners bezorgd over UMTS-mast

Bewoners bezorgd over UMTS-mast

umts.jpgDe onlangs in de Purmer-Zuid geplaatste UMTS-mast zorgt voor veel onrust voor de omwonenden. In de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van donderdag 8 oktober jl. heeft een bewoner de commissieleden toegesproken over de mogelijke gezondheidsrisico’s die een UMTS-mast met zich meebrengt. Ook toonde hij zich verbolgen over de slinkse manier waarop de mast zonder aankondiging aan de buurtbewoners zomaar werd geplaatst.

De gemeente Purmerend heeft onlangs aan telecomaanbieder KPN een vergunning verleend om bij een basisschool aan de Koggenland een UMTS-mast te plaatsen voor snelle verbindingen met mobiele telefoons. De inspreker zegt helemaal niet op de hoogte gesteld te zijn over de komst van de zendmast. Een telefoontje met de gemeente leverde de inspreker op dat in april 2008 melding is gemaakt van de komst van de mast met een bericht in de krant.
De bewoner betoogde dat bericht nimmer te hebben gezien, evenmin als zijn buren. Hij vroeg waarom de gemeente geen bewonersbrief heeft verspreid. Op die vraag moest de wethouder het antwoord schuldig blijven

In 2001 werd in de Purmer-Zuid al een UMTS-mast geplaatst en in 2008 is deze mast verhoogd. De inspreker vond het jammer dat er geen bewonersbrief is gestuurd. Ook vond hij het opvallend dat er geen bezwaarschriften tegen de vergunningverlening zijn ingediend. De inspreker zegt dat UMTS-masten op de lange termijn wel degelijk schade kunnen toebrengen aan het menselijk lichaam. Hij wil dan ook dat de gemeente het besluit om een UMTS-mast toe te staan intrekt, totdat er een goed onderzoek heeft plaatsgevonden. Wethouder Engels (wonen) heeft toegezegd zich in de materie te verdiepen. Wel voegde hij er aan toe dat Purmerend het landelijk beleid volgt, dat uit gaat van verwaarloosbare gezondheidsrisico’s.

Ruimtelijke Ordening artikelen