kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

Beemster negatieve verschillen (CBS)
foto Stadspartij

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door lagere immigratie. Net als in 2019 groeiden enkele kleinere gemeenten aan de rand van grote steden in 2020 het hardst. In 7 van de 32 MRA-gemeenten kromp de bevolking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers tot 1 december 2020.

Veel van de grootste steden in Nederland groeiden de afgelopen jaren vooral door buitenlandse migratie. Doordat het aantal immigranten sinds de wereldwijde coronamaatregelen sterk is afgenomen, zakte de bevolkingsgroei in deze steden in. Niet alleen kwamen er minder arbeidsmigranten, ook zetten minder internationale studenten voet op Nederlandse bodem, aldus het CBS.

Grootste absolute stijging in Almere

Almere, dat na Amsterdam de grootste gemeente in de MRA is, zag de bevolkingsgroei weliswaar inzakken, maar toch enigszins op peil blijven. Dat komt doordat de stad vooral groeit door natuurlijke aanwas (geboorten minus sterfte). In absolute zin kreeg Almere er van alle Nederlandse gemeenten in 2020 zelfs de meeste inwoners bij.

Dalende groei en krimp

In Amsterdam zakte het aantal inwoners verder in dan gemiddeld in Nederland. Het aantal inwoners van de hoofdstad groeide in 2020 nauwelijks, met 0,6 per duizend inwoners. In 2019 nam het inwonertal nog toe met 12 per duizend inwoners. Ook de MRA-gemeenten Diemen, Beemster, Amstelveen, Waterland, Uitgeest en Haarlem lieten in 2020 grote negatieve verschillen zien ten opzichte van een jaar eerder. De bevolking kromp in de MRA-gemeenten Haarlem, Amstelveen, Huizen, Bloemendaal, Waterland, Uitgeest en Oostzaan. Uithoorn, Heemstede en Weesp noteerden juist grote positieve verschillen.

Groei

De gemeenten in Nederland waar het aantal inwoners in 2020 relatief het sterkst groeide, liggen voornamelijk in de buurt van grote steden. Weesp groeide in 2020 landelijk relatief het sterkst met 37 per duizend inwoners. Blaricum kan dat tempo met 33 per duizend inwoners nog bijhouden. Gemeenten in de MRA die in 2020 groeiden met meer dan 10 per duizend inwoners zijn verder Haarlemmermeer, Lelystad, Uithoorn, Diemen en Laren.

Deze gemeenten groeiden hoofdzakelijk door binnenlandse verhuizingen, constateert het CBS. Hier zijn nieuwbouwlocaties ontwikkeld waar vooral gezinnen uit de steden zich vestigden.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...