HomeNieuwsAlgemeen BestuurBetrokken en Bekend in Purmerend

Betrokken en Bekend in Purmerend

burgerschap
Op 7 juli werd in het stadhuis van Purmerend de miniconferentie Betrokken en Bekend in Purmerend gehouden. Een groot deel van de aanwezige waren actieve vrijwilligers, leden van de kerngroepen (kerngroepen vertegenwoordigen de wijken vanuit de bewoners) en enkele raadsleden.

Om 14.00 uur opende wethouder Mona Keijzer de conferentie. Wethouder Keijzer verving burgemeester Don Bijl die door de installatie van Eberhard van der Laan als burgemeester  van Amsterdam afwezig was.
Na de opening werd de middag ingeleid door Roel Schoenmaker van het onderzoeksbureau Motivaction, die een inspirerende uitleg gaf over vier burgerschapsstijlen.
Niet iedere aanwezige kon zich vinden in de uitleg over deze burgerschapsstijlen. Sommige vonden dat mensen teveel in hokjes werden geplaatst.

Quiz
Vervolgens vond er een quiz plaats met als onderwerp hoe bekend bent u met Purmerend.
Bij de eerste paar vragen werd het aantal deelnemers al behoorlijk verminderd. Zelfs de geboren en getogen inwoners van Purmerend hadden de strikvraag: “ zijn er meer of minder dan de helft van de ambtenaren in dit pand op hun werkplek geboren” fout.
Dat het stadhuis is gevestigd op de plaats van het voormalige Stadsziekenhuis ontging een groot gedeelte van de deelnemers.

Workshops
Na het inlassen van een korte pauze werden de groepen verdeeld over twee workshops.
De eerst workshop ging over bekend in Purmerend en de andere over betrokken in Purmerend.
De aanwezigen werden verdeeld over diverse tafels, waar discussie werd gevoerd over uiteenlopende vooraf aangegeven onderwerpen.

Onderwerpen die de tafels passeerden waren onder andere:  wat vindt u mooi of goed aan Purmerend, waar zijn Purmerenders trots op, in hoeverre is het van belang om gekend te worden en waardering te krijgen en heeft het zin om de stad of buurt positieve publiciteit te geven.

Na een uur werd per groep verzocht de uitkomsten op te schrijven. De verzamelde ideeën werden na afloop in de raadszaal besproken.
Er werd door het merendeel van de deelnemers geconstateerd dat Purmerend een prettige stad is om in te wonen en dat er meer moet worden geprofiteerd van de positie van centrumgemeente van de regio. Verder werd er geopperd om de heringerichte Koemarkt meer te benutten voor evenementen en zo Purmerend meer toeristisch op de kaart te krijgen.
Hierbij werd ook aangevoerd dat om dit te doel te bereiken de realisatie van een camping in het Purmerbos een positieve bijdrage zou zijn.

Lokaal compliment
Als laatste punt van de agenda was de uitreiking van het lokaal compliment.
Het lokaal compliment is een prijs van € 500,00 die wordt toegekend aan het beste vrijwilligers initiatief.
De jury bestaande uit: burgemeester Don Bijl, wethouder Mona Keijzer, voorzitter WMO Cliëntenraad Jan Kitburg en medewerker van Vrijwilligerscentrale Milo Schweiger, had een keuze gemaakt uit diverse meedingende initiatieven.
De prijs werd uiteindelijk toegekend aan Thom en Patty Fikkerman.

Thom en Patty kregen het lokaal compliment voor hun inzet in de tieneropvang in de wijk Molenkoog.
Bij Thom en Patty staat de deur voor een groot aantal tieners altijd open.
De tieners komen om een filmpje te kijken, spelletjes te doen of voor gewoon een gesprek.
Bij de uitreiking was een groot deel van de betrokken tieners aanwezig.
De betrokkenheid van Thom en Patty werd nogmaals onderstreept toe werd gevraagd waaraan de prijs zou worden besteed. Het antwoord verbaasde eigenlijk niemand: “iets waar alle kinderen ook iets aan hebben”.
Door hun inzet blijkt dat jongeren kunnen worden geïnspireerd om hun tijdsbesteding op een positieve manier in te vullen.

Na de uitreiking was er nog gelegenheid om op een informatieve wijze met elkaar te converseren.

Algemeen Bestuur artikelen