HomeNieuwsWelzijnBespreeknotitie Stadspartij over Amfitheater Leeghwaterpark in raadscommissie

Bespreeknotitie Stadspartij over Amfitheater Leeghwaterpark in raadscommissie

amfitheater
De fractie van de Stadspartij heeft op initiatief Van Melvin Smid, een bespreeknotitie opgesteld over het onderwerp Amfitheater in het Leeghwaterpark. De fractie verzoekt de commissie Samenleving zich vanavond 9 maart uit te spreken over de toekomst en nut en noodzaak van het amfitheater. In de notitie zijn ook een aantal opties opgenomen voor het opknappen van het amfitheater.

De bespreeknotitie
In de afgelopen jaren is het gebruik van het amfitheater in het Leeghwaterpark steeds verder teruggelopen. Waar dit openluchttheater, bij de aanleg destijds aangemerkt als multifunctionele speelplek, in het verleden veelvuldig en voor diverse doeleinden (o.a. toneel, muziek, festivals, bijeenkomsten, buurtparticipatie, outdoor-fitness, speel-/hangplek)werd gebruikt, wordt het nu enkel nog gebruikt door één festival en als hangplek.

Steeds vaker is het amfitheater doelwit van vernielingen. Doordat er geen onderhoudsbudget is voor deze locatie, worden er na vernielingen enkel noodreparaties uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat het in sneltreinvaart verpaupert en technisch gezien steeds onveiliger wordt voor gebruik. Dit is één van de voornaamste redenen waarom organisaties steeds minder vaak kiezen voor het amfitheater.

In beantwoording van de schriftelijke vragen van de Stadspartij d.d. 26-11-2015 stelt het college dat zij op dit moment geen standpunt hebben over de toekomst van het amfitheater. Tevens is het volgens het college aan de raad om te bepalen wat het nut en noodzaak is van deze plek.

De Stadspartij wil over dit onderwerp graag in de commissie Samenleving met de andere fracties en het college van gedachten wisselen. Om de discussie vorm te geven leggen wij de volgende vragen voor:

 • Is er nog behoefte aan het amfitheater? –
 • Hoe ziet de raad het huidige gebruik en staat? –
 • Hoe ziet de raad de toekomst van het amfitheater en welke (culturele/maatschappelijke) invulling van het gebruik zou deze graag zien? –
 • Ziet de raad iets in de mogelijkheid om een overkoepelend orgaan (bestaande uit lokale culturele/maatschappelijke organisaties) het amfitheater te laten adopteren, waarbij de gemeente enkel faciliteert? Zo ja, moet de plek dan open blijven of moet er een hek omheen (voorbeeld: Vondelpark openluchttheater in Amsterdam)? –
 • Is de raad bereid om een budget beschikbaar te stellen voor het opknappen van het amfitheater? Zo ja, welke (voorbeeld) optie heeft dan uw voorkeur?
  • A – Een opknapbeurt met als doel: Heel en veilig (relatief lage kosten).
  • B – Een grote opknapbeurt, met betere indeling (en optioneel aanleg nutsvoorzieningen).
  • C – Volledig hufterproof maken en aanleg nutsvoorziening, zodat er een langere levensduur ontstaat en gebruik laagdrempelig word (grote investering) – Is de raad bereid een jaarlijks onderhoudsbudget ter beschikking te stellen?

Een aantal vragen waar de Stadspartij met de raad en het college over willen praten. Ons voorstel is om dit vraagstuk gezamenlijk met college en de raad op te pakken. 

Welzijn artikelen