HomeNieuwsAlgemeen BestuurBeschouwingen: â??Bevorder de bloei en stop met geknoeiâ??

Beschouwingen: â??Bevorder de bloei en stop met geknoeiâ??

ernst3.jpg
De integrale tekst uitgesproken door Stadpartij-fractievoorzitter Ernst Ankersmit (foto) tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2008.

Ongeveer vijf minuten spreektijd hebben we nog maar gekregen om iets te zeggen over deze begroting.
De raad wordt, als het zo doorgaat, steeds verder geminimaliseerd en kan straks door een stembus worden vervangen.

In 1993, het geboortejaar van de Stadspartij, waarschuwden we al voor de financiële molensteen om de nek die de Stadsverwarming voor Purmerend zou opleveren.
Toen werden we nog uitgelachen.
Nu is de schuld ca. 100 miljoen euro en is komen vast te staan dat Purmerend er zonder de hulp van het Rijk niet meer uitkomt.

Ondertussen is volgens het college de binnenstad autoluw door het gemankeerde eenrichtingverkeer.
De doorstroming door Purmerend is daardoor ondertussen verminderd en bij de Wolthuissingel is het verkeer zo druk geworden dat de net nieuwe – langzaam verkeersbrug- zeer onveilig is geworden.

De economische positie van het ‘Stadje’ neemt af, waarschuwen de Purmerendse ondernemers ons.
Dat gaat nog erger worden als straks de ombouw van de Koemarkt gaat plaatsvinden, met tegelijkertijd de aanleg van het noodparkeerdek op de Schapenmarkt.
Ervaringen uit projecten elders laten een omzetverlies zien van 30 tot wel 50%. Dat zal hier dus niet anders zijn.
Maar niemand luister naar onze waarschuwing merken we.
De wal zal, als zo vaak, het schip moeten keren.

Achtereenvolgende colleges zijn de afgelopen decennia goed gebleken in het maken van visies en plannen. Maar goed uitvoeren….. ho maar.
In deze regeerperiode is dat niet anders.
Zie: de stagnatie in Wheermolen West, Kop van West, Brede scholen, Wijkontwikkelingsplannen, tijdelijke jongerenwoningen, beheersing personeelskosten, dividend Stadsverwarming.
En veel burgers zullen het nog niet doorhebben, maar hun huisvuil zal binnenkort niet meer als vanouds worden opgehaald. Hun woongenot zal er zichtbaar door veranderen.

De bereikbaarheid van het wijkbeheer voor klachten neemt nog steeds af, zo lezen we in verslagen van kerngroepen.
Voor de reorganisatie werkte de afwikkeling van meldingen vlot en werden zaken snel en goed opgelost.
Nu wordt het wijkbeheer vaak na enige dagen pas op de hoogte gebracht van de klachten.
Overigens, de toegevoegde waarde van de reorganisatie hebben noch wij noch de burgers kunnen waarnemen.
Ook is er kritiek op het groenonderhoud, dat gaat in veel wijken zeker niet goed. Er is veel onkruid en overhangend groen.

Volgens de sportnota dient er een volwaardige multifunctionele sporthal te komen. Maar er is door het college zo op de oorspronkelijk plannen bezuinigd dat niemand er meer echt blij mee is. Dat vernamen we onlangs tijdens de behandeling in het raadsbrede forum.
De Stadspartij waarschuwde hier in het voorjaar -als roependen in de woestijn-  al voor.
Mevrouw Keijzer, de sportwethouder, laat zich binnen het college door de heren het kaas zichtbaar van het brood eten.

Het college zegde recent, na hevige kritiek uit de sportwereld, toe de plannen in overleg met beheerder en gebruikers aan te zullen passen.
Het college heeft nu 12.5 miljoen geraamd. Net genoeg voor een nieuwe Beukenkamp, maar dat is niet de ambitie van de raad en sportief Purmerend.
Straks zal de uitkomst van dat overleg zijn dat er 20 miljoen nodig zal zijn. Dat is onze voorspelling.

Wat betreft de deels overdekte skeelerbaan proberen we het nog maar een keer met een wijzigingsvoorstel.
Diverse partijen lieten in het voorjaar ruimte om nu een beter besluit daarover te nemen.
Ook Piet Hein Debets, voorzitter van stichting Marktstad, wees ons in zijn column in Het Gezinsblad op de ruimte op rechts.
Wij geloven niet in die ruimte, hij wel. Kijken wie er gelijk krijgt.

Voor de kunststofgrasvelden moeten de clubs nu nog 10% bijdragen.
Dat gebeurt in Nederland bijna nergens, beweerde de Stadspartij in het voorjaar. De wethouder zou deze bewering van ons weerleggen
Wethouder Keijzer waar blijft u met dat weerleggen?
‘Wie zwijgt stemt toe’, dus wagen wij ook hier om een herhaling van ons wijzigingsvoorstel.

Jammer is het dat voor de tweede maal de lastenverzwaring voor de burger door dit college wordt verstopt achter: "wij hebben gekozen voor kostendekkende tarieven voor te leveren diensten en nu gaan we dat ook toepassen ook".
Omdat alles nu ook al wordt betaald, zou je denken dat er ergens verlaging van lasten voor de burger zou moeten optreden. Maar dat is niet het geval.
Via een omweggetje wordt de burger op een lastenverzwaring getrakteerd.
De VVD heeft al laten weten zich tandenknarsend bij deze lastenverzwaring neer te leggen. Hiermee afstand nemend van de eigen beloftes aan de kiezer.
Die verkiezingsbelofte hebben meer partijen gedaan.
Ook de Stadspartij, en die zal zich dus wel aan haar verkiezingsbelofte houden.
Wij gaan luidskeels uitroepend niet akkoord met deze ‘slinks ogende’ lastenverzwaring!

Maar wij constateren helaas dat een meerderheid van de raad, aangevoerd door PvdA, VVD en CDA, het niet zo nauw neemt met de eigen belofte aan de kiezer en de burger via de omweg juist wel op hogere lasten jaagt.
Ook het AOV sloot zich onlangs aan bij het doordrijven van deze lastenverzwaring, die natuurlijk ook geldt voor de Purmerendse senioren.
Een lastenverzwaring zonder aan de burger duidelijk te tonen welk nieuw beleid zij daarvoor krijgen.
Je zou er bijna voor naar het goedkopere Flevoland vluchten.

Bij herbestratingen in de wijken vindt het college aftands tweedehands materiaal goed genoeg.
De Stadspartij vindt dat niet ál het geld naar de binnenstad moet. Wij zijn voor mooie wijken met een prettige leefomgeving. Wijken waar de bewoners terecht trots op kunnen zijn.
En de Stadspartij wil onze hardwerkende inwoners niet goedkoop afschepen met een straat die scheef en rommelig is.
Niet in de Gors-Zuid en ook niet in elke andere wijk in Purmerend.
‘We moeten van groei naar bloei en niet naar geknoei!’

Jarenlang pleitten wij ervoor om de openbare weg en de openbare gebouwen toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.
Enige jaren terug werd hierover – mede op initiatief van de Stadspartij-  al een positief besluit genomen.
Ook dit plan kwam pas na flink aandringen en drammen van de Stadspartij, van de plank.
Het geïnstalleerde -platform toegankelijkheid- doet goed werk.
Het zichtbare resultaat is het toegankelijkheidssymbool op het stadhuis en het winkelcentrum Gildeplein. Daarnaast de looplijnen in de stad voor slechtzienden, die nog verder zullen worden uitgebreid.

Voorzitter,

De Stadspartij wenst ons allen veel wijsheid toe bij het nemen van de besluiten over wijzigingsvoorstellen die verandering teweeg zouden kunnen brengen in de begrotingsvoorstellen van het college.

Algemeen Bestuur artikelen