HomeNieuwsVeiligheidBericht van de burgemeester over actuele veiligheidszaken

Bericht van de burgemeester over actuele veiligheidszaken

donbijl

Het Donkere Dagen Offensief (DDO)

Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden van ruwweg oktober tot april slaan inbrekers, overvallers en straatrovers graag hun slag. De omstandigheden zijn perfect: enerzijds verhult de duisternis hun handelingen en anderzijds helpt het hen bij de keuze van objecten. Het is goed te zien waar mensen thuis zijn en waar niet. De jaarlijks terugkerende toename aan inbraken, overvallen en straatroven is een reden om wederom het Donkere Dagen Offensief te starten. Politie Purmerend zet zich met dit offensief in om inbraken, overvallen en straatroven te voorkomen en gepleegde misdrijven op te lossen. Dit gebeurt door  acties uit te voeren en door inwoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s en hen te adviseren maatregelen te nemen. Ook wordt hen gevraagd om oren en ogen open te houden, zodat verdachte situaties gemeld kunnen worden. Naast preventie wordt ook aandacht gevraagd voor het doen van aangifte. Doelstellingen vanuit de politie zijn:

  • Dat burgers, ondernemers en (potentiële) daders weten dat de politie tijdens de Donkere Dagen extra inzet op overvallen, woninginbraken en straatroven.
  • Dat burgers alert zijn op verdachte situaties, een hoge meldingsbereidheid hebben en zich bewust zijn van hun aandeel in de opsporing en vervolging.
  • Dat burgers en ondernemers maatregelen treffen om de kans op overvallen, straatroven, (woning/auto-) inbraak of diefstal te verkleinen en weten wat ze moeten doen als ze toch slachtoffer worden.
  • Dat burgers, ondernemers en (potentiële) daders weten wat er met het DDO wordt bereikt doordat successen actief worden gecommuniceerd
  • Dat (potentiële) daders weten dat ze in de gaten worden gehouden.

Als gemeente kunnen en willen wij de politie helpen. Zo fungeren onze  handhavers als extra oren en ogen op straat en werken zo nauw en actief samen met de politie. Daarnaast neemt de gemeente een deel van de preventie op zich. Om de burgers zo goed mogelijk te informeren maar ook om hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. In deze memo laat ik u weten wat wij als gemeente in dit kader doen.

Overvaltrainingen

Dit jaar zijn er 4 overvaltrainingen gegeven, 2 in juni en 2 in november. Alle avonden zaten vol.
De 80 deelnemers kwamen van zeer verschillende branches: o.a. diverse horecazaken, broodjeszaak/snackbar, kledingbranche, kapper, slijterij, tandarts, drogisterij.
In de training wordt theorie behandeld: wat te doen als er een overval plaatsvindt, preventiemaatregelen die men kan nemen, wat doet de politie bij een overvalmelding. Maar het belangrijkste deel van de training wordt gevormd door de levensechte simulaties met een acteur waar de deelnemers aan meedoen. Deze hebben enorme impact en zijn erg leerzaam. De waardering van de deelnemers over deze training ligt gemiddeld op een 8!
Wegens succes en nog steeds nieuwe aanmeldingen zal de gemeente in januari nog een training aanbieden. De trainingen worden verzorgd door Samen veilig ondernemen (www.samenveiligondernemen.nl).

Woninginbraken

Het doel dat we in Purmerend nastreven is inwoners te informeren over het risico dat ze lopen op een woninginbraak met name in de donkere maanden en specifiek rond de feestdagen. Het gaat dus om een stuk bewustwording. We willen mensen prikkelen door ze vooral te attenderen op de ’trends’: hoe laat wordt er ingebroken, op welke manier, in welke wijk/buurt/straat, waar zijn de inbrekers op uit, wat kunnen mensen doen om zichzelf hiertegen te beschermen. Elke week na de teambriefing van de politie nemen TIV en communicatie de actualiteit van de week door en haken met de communicatiemiddelen daar op aan.

Wij maken ook gebruik van landelijk campagnemateriaal van het CCV: politiekeurmerk.nl/gemeente/campagne-laat-de-inbreker-in-de-kou-staan-
Uiteraard staat er informatie op onze website en zal er de komende tijd op verschillende manieren aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Ik raad u aan te kijken op www.purmerend.nl/veilig
Op die pagina leest u ook dat er op woensdag 11 december een grote woninginbrakenpreventieavond gehouden worden in de aula van het Jan van Egmond. De bekende ex-inbreker zal hier vertellen hoe makkelijk mensen het inbrekers maken om binnen te komen; de politie zal het eea vertellen over hoe inbrekers te werk gaan en vooral ook hoe de politie te werk gaat ná een inbraak. Bedrijven uit Purmerend zijn uitgenodigd om deugdelijk, gecertificeerd hang- en sluitwerk en ander preventiemateriaal te presenteren op deze avond. Ik nodig u van harte uit aanwezig te zijn op deze avond.

Mergelland
In de teambriefing, maar ook uit geluiden vanuit de bewoners bleek dat er het laatste halfjaar geregeld inbraken  en pogingen daartoe plaats hebben gevonden in woningen aan het Mergelland. In overleg met bewoners, politie, woningcorporatie, wijkmanagement en TIV wordt op zeer korte termijn een preventiemiddag speciaal voor deze bewoners georganiseerd, waar alle genoemde partijen bij aanwezig zullen zijn. Zo wordt geprobeerd nieuwe inbraken te voorkomen en de ongerustheid onder de bewoners weg te nemen.

Pilot Burgerparticipatie Purmer Noord

In de commissievergadering van september is ook de evaluatie van de pilot burgerparticipatie in de Purmer Noord aan de orde gekomen. Het betrof een evaluatie vanuit de politie (ik stuur de evaluatie nogmaals mee). De geluiden die ik van u hoorde tijdens deze vergadering waren over het algemeen positief. Het Team Integrale Veiligheid is plannen aan het maken met de politie om een gefaseerde uitrol over andere wijken van deze burgerparticipatie mogelijk te maken. Gebleken is dat zowel de deelnemende bewoners als overige inwoners uit de wijk erg enthousiast zijn over het feit dat bewoners zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid van hun eigen wijk. Hier is sprake van de participerende samenleving! Het bevordert de betrokkenheid, mensen spreken elkaar aan en de extra ‘ogen en oren’ vergroten de daadkracht van de politie. Wij willen de uitrol beginnen bij één of twee wijken.
Mocht u belangstelling hebben om een keer met één of meerdere bewoners mee te lopen dan is dat mogelijk (via de wijkagent PN / TIV).

Locatieverbod

Afgelopen zomer heeft de raad besloten om art 35b toe te voegen aan de Apv: de bevoegdheid voor het college om plekken aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden gedurende de aangegeven tijdstippen.

Het college heeft na de zomer besloten drie locaties aan te wijzen waar het locatieverbod vanaf vrijdag 22 november geldt: Spinnerhof (Purmer Noord), basketbalveld Anne Franklaan (Wheermolen) en het speelveld en schoolplein van Koempoelan (Weidevenne). Iedereen die zich tussen 22.00 en 7.00 uur op deze locaties bevindt is strafbaar. De maatregel moet een einde maken aan de aanhoudende jeugdoverlast. Deze week zal hierover een persbericht uitgaan. De bewoners in de drie buurten ontvangen een brief hierover.

Over een jaar zal deze maatregel worden geëvalueerd. Aan de griffie is gevraagd het evaluatiemoment van de maatregel, zoals vermeld op de lijst van uw commissie te verzetten van december 2013, naar december 2014, aangezien de maatregel nu pas ingaat.

 

 

 

Veiligheid artikelen