HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBenaming Beemster en Dorpen

Benaming Beemster en Dorpen

Molen De Nachtegaal Beemster
foto Stadspartij


In een eerder bericht hebben wij aandacht gegeven aan de wrevel die is ontstaan over de naamgeving van Beemster en de Beemster dorpen na fusiedatum. De Stichting Beemster Vanzelfsprekend heeft dit aangekaart door middel van een brief aan het gemeentebestuur.

Burgemeester Don Bijl gaat in antwoord op deze brief in op de achtergronden van de naamgeving die gebaseerd blijkt te zijn op een statistische definitie.

Statistische benaming

Voor het bijhouden van statistische gegevens heeft het college van Beemster op 8 september 2020 besloten Beemster als één wijk te zien en deze wijk onder te verdelen in vier buurten (Noordbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster).
De benaming –de definitie- van wijken en buurten is landelijk bepaald en zegt niets over de feitelijke benaming van bijvoorbeeld de Beemsterdorpen. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor het coördineren en bijeenbrengen van de verschillende indelingen in de landelijke Wijk- en Buurtindeling.

De burgemeester onderstreept in zijn reactie dat in aanloop naar de fusie zorgvuldig is gekeken naar de naamgeving van Beemster na 1 januari 2022. De
wijze waarop Beemster onderdeel is van de nieuwe gemeente is beschreven in het herindelingsadvies dat in februari 2020 door de gemeenteraad van Beemster is vastgesteld.

Benaming in herindelingsadvies

In dit herindelingsadvies is het volgende opgenomen:

De nieuwe gemeente gaat Purmerend heten, waarbij de dorpsnamen Noordbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster gehandhaafd blijven. Waar de naam Beemster van betekenis is, zoals in Droogmakerij De Beemster, blijft deze bestaan.

De nieuwe gemeente bestaat uit vier dorpen- Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster- en zeven wijken: centrum, De Gors, Overwhere, Purmer Noord, Purmer Zuid, Wheermolen en Weidevenne.

Website en communicatie wordt aangepast op tekst herindelingsadvies

Tot de fusiedatum was Beemster ingedeeld in twee wijken: Beemster en Zuidoostbeemster en in 10 buurten. Deze indeling in twee wijken, deed geen recht aan de situatie in Beemster. Daarnaast klopten door de recente en geplande nieuwbouw de grenzen van sommige wijken en buurten niet meer.
De huidige omschrijving op de website is gestoeld op de statistische indeling en niet op basis van de afspraken zoals beschreven in het herindelingsadvies. De tekst wordt hierop aangepast.

Aanvullend hierop zal in gemeentelijke communicatie, waar het over de dorpen van Beemster gaat, niet worden gesproken over wijken maar over dorpen. Daar waar het voor de gemeentelijke werkwijze wenselijk of praktisch is, zal Beemster als geheel worden geduid bijvoorbeeld bij wijkgerichte handhaving of in het werk van de dorpsmanager/wijkmanager Beemster.

Ruimtelijke Ordening artikelen