HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBeemster een wijk noemen is onjuist stelt Stichting Beemster Vanzelfsprekend

Beemster een wijk noemen is onjuist stelt Stichting Beemster Vanzelfsprekend

Impressie Beemstermeer voor inpoldering met op achtergrond slot Purmersteijn
Olieverfschilderij W. Ankersmit


Beemster is vanaf 1 januari 2022 als achtste wijk toegevoegd aan de zeven wijken van Purmerend. De wijk Beemster is opgesplitst in vier buurten: Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en
Zuidoostbeemster. Aan de naam van de droogmakerij De Beemster verandert niets. Zo staat het geschreven op de website van de gemeente Purmerend.

De Stichting Beemster Vanzelfsprekend vindt dit een onjuiste vermelding en heeft dit in een brief aan Burgemeester Don Bijl laten weten.

De Stichting stelt dat de Beemster geen wijk is al is dat misschien ambtelijk bureaucratisch handig. De vier dorpen in de Beemster zijn bovendien geen buurten, maar het zijn dorpen. Dat is al 410 jaar zo.

De stichting doet een dringend beroep op de burgemeester, ambtenaren en wethouders te bewerkstelligen om simpel en eenduidig te communiceren: De Beemster blijft de Beemster, een polder met vier dorpen, die nu onderdeel is van de Gemeente Purmerend.

De Beemster de Beemster noemen en de dorpen ook dorpen noemen, doet recht aan de Beemster als  (ooit het Beemstermeer red.) polder en als werelderfgoed. Het doet ook recht aan de bewoners van de Beemster die zich vanzelfsprekend met de historie van de Beemster en hun dorpen verbonden voelen. Het doet ook recht aan de bewoners van de Beemster die zich vanzelfsprekend met de historie van de Beemster en hun dorpen verbonden voelen. Dat is inderdaad hun identiteit. Dat heeft niets met ‘couleur locale’ te maken. Zo stelt de Stichting.

De Stichting wil over het gestelde in de brief graag in gesprek met de burgemeester.

De brief is tevens als onderwerp van groot belang in afschrift naar de politieke partijen van Purmerend gestuurd.

Het zal duidelijk zijn dat juist ook in Stadspartij-Beemster Polder Partij over deze brief indringend wordt gesproken.

Raadslid Mark Intres (D66) heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen