HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting vastgesteld in tumultueuze omstandigheden

Begroting vastgesteld in tumultueuze omstandigheden

bezuingen2
De gemeenteraad van Purmerend heeft de gemeentelijke begroting voor de jaren 2011 tot en met 2014 vastgesteld. Aan deze vaststelling van ging heel wat gedoe en emotie vooraf.
Tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen op 3 november stapten alle oppositiepartijen tijdens de raadsvergadering op. Ze waren het niet eens met de voorbereiding van de begroting en vonden dat de oppositie niets meer kon inbrengen. Daarmee geheel voorbijgaand aan de democratische spelregels waarbij sprake is van coalitie en oppositie en uiteindelijk bij stemming minimaal de helft plus één uitmaakt wat wordt besloten.

De gezamenlijke coalitiepartijen hebben het bij college van B&W in het coalitieprogramma eerder aangegeven welke bezuinigingsmaatregelen een kans van slagen zouden hebben. Hiernaar heeft het college goed gekeken en, waar mogelijk,  de praktische invulling bij gezocht. Dit werd door de oppositiepartijen uitgelegd als het schrijven van de begroting door de coalitiepartijen. Echter, de door het college gevolgde handelwijze is niet anders geweest dan voorheen. Maar toen was er geld te verdelen en nu moet er zwaar worden bezuinigd. De boodschap is dus een stuk minder prettig voor de burgers. Weglopen om je daaraan niet te hoeven te conformeren of compromitteren is dan wel de weg van de minste weerstand. Gelukkig deden de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en de Stadspartij dit niet.

De financiële tekorten, hoofdzakelijk veroorzaakt door maatregelen van de Rijksoverheid en de problemen met de Stadsverwarming,  hebben dusdanige vormen aangenomen dat alleen met heftige maatregelen een sluitende begroting kon worden gerealiseerd. “Met deze wetenschap in het achterhoofd  hebben de coalitiepartners het college voor iedereen duidelijk waarneembaar ideeën en voorstellen tot bezuiniging gedaan die de pijn enigszins en zo eerlijk mogelijk zou verdelen. Ieder van deze partijen heeft ingezien dat het niet anders kon gezien de ongewone omstandigheden die er zijn ontstaan. Het is dan ook geenszins het uitgangspunt geweest om het indienen van wijzigingsvoorstellen door de oppositiepartijen te blokkeren, integendeel. Dat de oppositiepartijen verblind door hun zelf opgeroepen frustraties van dit democratische recht geen gebruik hebben gemaakt is te beschouwen als een gemiste kans om zichzelf met alternatieven  te profileren,” zegt de fractie van de Stadspartij.

Ook na de schorsing van 3 november aan het begin van de vergadering op 4 november, waarbij de begroting vastgesteld zou worden, zaten de raadsleden van de oppositiepartijen D66, Leefbaar Purmerend, AOV, Trots op Nederland, GroenLinks en SP uit protest niet aan de vergadertafel. Tijdens meerdere schorsingen kwam nog steeds niet het beoogde resultaat tot stand dat alle partijen weer aan de vergadering deel zouden nemen. Het grote breekpunt was de voorwaarde dat de coalitiepartijen niet meer de kans zouden krijgen om een weerwoord te geven op de diverse ongenuanceerde aanvallen van de oppositiepartijen tijdens de algemene beschouwingen. De coalitiepartijen hebben toen hun reactie erop maar gegeven met de oppositiepartijen als toehoorder op de tribune.

Voor burgemeester Don Bijl was na het uitspreken van de laatste spreker (Hans Meijer, PvdA)  de maat vol. Hij sommeerde alle fractievoorzitters om gezamenlijk onder zijn leiding achter gesloten deuren tot een oplossing te komen. Dat wil zeggen dat alle partijen voor de stemmig over de begroting weer aan de raadstafel zouden gaan zitten en in ieder geval in die zin het democratische spel zijn ‘normale’ loop zou hebben. Dit is gelukt waarop ook de afspraak is gemaakt dat binnenkort de partijen rond de tafel gaan zitten om te achterhalen hoe dit alles zo verkeerd is gelopen en te voorkomen dat dit in de toekomst niet meer plaats zal vinden.

Zonder debat
Na het overleg onder leiding van de burgemeester kwamen alle partijen dus weer aan tafel zitten en werd de begroting alsnog zonder debat in stemming gebracht. De vier coalitiepartijen die een meerderheid vormen in de gemeenteraad stemden vóór de begroting, alle oppositiepartijen stemden dus tegen, waarmee deze werd aangenomen.

De burgemeester zei tot slot van de vergadering dat het in het belang van de democratie is dat iedereen bij de begrotingsbehandeling betrokken is. Hij riep de raadsleden op tot bezinning te komen en op zoek te gaan naar oplossingen om dit niet nog eens te laten gebeuren. Deze boodschap kan onmogelijk worden genegeerd. De raad zit nog pas in zijn eerste jaar en er komen nog meer moeilijke maar ook uitdagende tijden aan. Dit vereist onderling respect en samenwerking.

Je aan ingewikkelde debatten en discussie ontrekken omdat je van tevoren denkt toch niet op waarde geschat te worden is iets waar zeker de Stadspartij van gruwt en zich nooit mee bezig heeft gehouden. ‘Een democraat loopt nooit weg uit een democratisch debat’, zo haalde CDA fractievoorzitter Rob Duijker de woorden van Femke Halsema nog maar eens aan.

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen