HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting 2011-2014: “Er worden grote offers gevraagd”

Begroting 2011-2014: “Er worden grote offers gevraagd”

geld2“De Stadspartij is zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk zal zijn en dat er grote offers worden gevraagd.” Dat is de reactie die fractievoorzitter Mario Hegger geeft op de begroting die het college van B&W voor de komende jaren voorlegt aan de gemeenteraad.

 “De Stadspartij bekijkt de bezuinigingen op een realistische manier en vergelijkt het met de huishoudportemonnee. Als je geen geld hebt dan kun je geen geld uitgeven aan zaken die niet echt nodig zijn. Het is misschien wel gemakkelijk, mooi of ideaal, maar daar zal voor gespaard moeten worden. En zo zit het ook met de gemeentebegroting.”

Betaald parkeren binnenstad

De Stadspartij is niet tegen tijdelijke uitbreiding van betaald parkeren in de binnenstad. “Het gaat voornamelijk om de parkeerplaats bij het bowlingcenter schuin tegenover het stadhuis van Purmerend. “De Stadspartij is wel tegen betaald parkeren om en nabij de wijkwinkelcentra. De middenstand in de wijken is van grote betekenis waarbij betaald parkeren geen drempel moet gaan vormen om er wel of niet naartoe te gaan.”

Uitbesteding taken

De regie van de gemeente zal een belangrijke plaats innemen voor de komende jaren. “Wat is nu wel of niet de kerntaak van de gemeente? Wat moet de gemeente wel of niet doen en wat kan uitbesteed worden. De kosten en behoud van kwaliteit zijn wel leidend bij de keuze van wel of geen uitbesteding.”

Stadsverwarming

Ook de Stadsverwarming blijft een grote rol spelen tijdens de begrotingsbehandeling. “De Stadspartij spreekt de hoop uit dat de Stadsverwarming het zodanig goed zal doen wat betreft de bedrijfsvoering dat de exploitatie winst zal gaan opleveren waardoor investeringen in de Stadsverwarming weer terugvloeien in de gemeentekas.”

Ambtenarenapparaat

De Stadspartij ziet zeker kansen tot bezuiniging op het ambtenarenapparaat vanuit efficiënt werken en het ontslaan van ambtenaren waar de functie van is uitgekleed of waar geen werk meer voor is. “De mogelijkheid dient zich vooral aan voor  beleidsmakers en ontwikkeling. Door de bezuinigingen zal het initiatief tot ontwikkelen niet zozeer bij de gemeente liggen. Weidevenne is bijna gereed waardoor op de afdelingen die met de ontwikkeling bezig zijn geweest nu ambtenaren zonder werk komen te zitten,” aldus Hegger.

Vergaderingen

De begroting zal behandeld worden in speciale commissievergaderingen op woensdag 13 en maandag 18 oktober. De tien politieke raadsfracties hebben daarna de gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Op woensdagavond 3 november zullen de algemene beschouwingen plaatsvinden, waarin de politieke partijen kunnen reageren op de plannen van het college van B&W voor de komende vier jaar. De volgende dag, donderdag 4 november, zal het debat en de stemming plaatsvinden op de wijzigingsvoorstellen van de gemeenteraad. Deze begrotingsvergadering zal om 10:00 uur beginnen en zal mogelijk tot in de avond duren.

De commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het stadhuis en zijn openbaar en vrij toegankelijk. Ook zal geprobeerd worden de vergadering op RTV-Purmerend uit te zenden. De begroting 2010-2014 is te vinden op de website van de gemeente Purmerend.

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen