HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBeëindiging herontwikkeling van het project "Brantjesoever"

Beëindiging herontwikkeling van het project “Brantjesoever”


De gemeenteraad van Purmerend heeft in juni 2012 de ruimtelijke kaders van het herontwikkelingsproject “Brantjesoever” vastgesteld. De voorgestelde ontwikkelstrategie was om de gronden aan een ontwikkelende partij te verkopen. Echter de met de ontwikkelende partij gevoerde onderhandelingen hebben niet geleid tot overeenstemming over de grondprijs. De voornaamste reden hiervoor is dat de mede grondeigenaar vanwege een te lage grondopbrengst heeft afgezien van verdere onderhandelingen.

Het project wordt beëindigd en het plangebied blijft zo als het is in afwachting van eventuele nieuwe initiatieven.

Achtergrond
De eigenaar van het voormalige “Big Boss” terrein heeft in samenwerking met de gemeente de grove ruimtelijke randvoorwaarden, in de vorm van een aantal massa studies, opgesteld, zodat er een herontwikkeling van dit gebied plaats kan vinden.
Het gebied ligt aan de Purmersteenweg. Het betreft de voormalige locatie van “Big Boss” en het gemeentelijk parkeerterrein, met de aangrenzende panden langs de Where. De gronden zijn in eigendom bij een particuliere partij en de gemeente.

De gemeente faciliteert
In maart 2009 is door B&W de “Quickscan Whereoevers” vastgesteld, waarin de ruimtelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld. Door verschillen van inzicht met de mede-eigenaar van het gebied over de financiële uitkomst is het plan een jaar op de plank blijven liggen.
In 2010 zijn beide partijen weer begonnen met onderhandelen en plannen maken voor herontwikkeling van Brantjesoever. Bij dit project is gekozen voor een nieuwe rolinvulling door de gemeente. De gemeente neemt een regierol in en beperkt zich tot het opstellen van eisen en randvoorwaarden en daarnaast het faciliteren en controleren van het proces zodat het eindresultaat zowel kwalitatief als maatschappelijk verantwoord is. De Gemeente gaat niet zelf ontwikkelen maar verkoopt het grondbezit aan private partijen.

Definitief voorstel
In de commissievergadering SOB op 15 maart 2012 werd het voorstel voor de herontwikkeling van ‘Brantjesoever’ besproken. In de vergadering werd geen voorkeur uitgesproken voor één van de gepresenteerde varianten voor de herontwikkeling; wel heeft een meerderheid zich uitgesproken voor behoud van het houten huisje. De raad vond het noodzakelijk om de herontwikkeling voort te zetten. Aan de hand van de opmerkingen van de raad en van vier aanwezige insprekers tijdens de commissievergadering is een nieuw voorstel ontwikkeld.


Project wordt beëindigd
De mede grondeigenaar heeft zich, na een periode van onderhandeling, teruggetrokken omdat hij niet tevreden was met de ingediende grondaanbieding, waarmee ook de ontwikkeling van het gemeentelijk deel wordt beëindigd.

De beëindiging van het project zal in het 1e kwartaal 2015 gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden, zo laat wethouder Krieger weten.

Ruimtelijke Ordening artikelen