HomeNieuwsSociale ZakenBedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat gebeurt op basis van het onderzoek naar de meerkosten als gevolg van COVID-19 in Jeugd en Wmo dat begin september is afgerond.

In opdracht van het Rijk en de VNG heeft AEF een onderzoek uitgevoerd naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo, inclusief inhaalzorg. AEF heeft bij een groot aantal zorgaanbieders in verschillende delen van het land onderzoek gedaan naar meerkosten. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd voor het hele jaar. De uitkomst heeft geleid tot een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG over het bedrag voor meerkosten voor 2020.

Meerkosten en oplopend aantal coronagevallen

Het bedrag voor meerkosten voor 2020 is nu vastgesteld. Het bedrag is voor het laatste deel van het jaar bepaald aan de hand van extrapolatie. In het geval dat de meerkosten door onvoorziene ontwikkelingen in het laatste deel van 2020 een stuk hoger uitvallen, zal de VNG opnieuw met het kabinet in gesprek gaan.

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In het voorjaar is € 91 miljoen gegaan naar de centrumgemeenten beschermd wonen / maatschappelijke opvang, en € 7 miljoen naar de centrumgemeenten vrouwenopvang. Het totaalbedrag dat nu naar de centrumgemeenten gaat, is € 103,5 miljoen. Dat is € 5,6 miljoen hoger dan in het voorjaar als voorschot was uitgekeerd. Dit extra budget gaat in zijn geheel naar de centrumgemeenten beschermd wonen.

Jeugd en Wmo overig

Een bedrag van € 66,4 miljoen gaat naar alle gemeenten, voor de meerkosten (waaronder inhaalzorg) voor de overige Wmo-taken en voor de taken in het kader van de Jeugdwet. Dat is € 20,4 miljoen hoger dan in het voorjaar was toegekend als voorschot. Deze ophoging heeft met name met meerkosten te maken, omdat de verwachte inhaalzorg in 2020 beperkt is.

Meer informatie

Sociale Zaken artikelen