Wijkcentrum Overlanderstraat Sociale zaken
Home Nieuws Sociale Zaken Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat gebeurt op basis van het onderzoek naar de meerkosten als gevolg van COVID-19 in Jeugd en Wmo dat begin september is afgerond.

In opdracht van het Rijk en de VNG heeft AEF een onderzoek uitgevoerd naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo, inclusief inhaalzorg. AEF heeft bij een groot aantal zorgaanbieders in verschillende delen van het land onderzoek gedaan naar meerkosten. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd voor het hele jaar. De uitkomst heeft geleid tot een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG over het bedrag voor meerkosten voor 2020.

Meerkosten en oplopend aantal coronagevallen

Het bedrag voor meerkosten voor 2020 is nu vastgesteld. Het bedrag is voor het laatste deel van het jaar bepaald aan de hand van extrapolatie. In het geval dat de meerkosten door onvoorziene ontwikkelingen in het laatste deel van 2020 een stuk hoger uitvallen, zal de VNG opnieuw met het kabinet in gesprek gaan.

Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In het voorjaar is € 91 miljoen gegaan naar de centrumgemeenten beschermd wonen / maatschappelijke opvang, en € 7 miljoen naar de centrumgemeenten vrouwenopvang. Het totaalbedrag dat nu naar de centrumgemeenten gaat, is € 103,5 miljoen. Dat is € 5,6 miljoen hoger dan in het voorjaar als voorschot was uitgekeerd. Dit extra budget gaat in zijn geheel naar de centrumgemeenten beschermd wonen.

Jeugd en Wmo overig

Een bedrag van € 66,4 miljoen gaat naar alle gemeenten, voor de meerkosten (waaronder inhaalzorg) voor de overige Wmo-taken en voor de taken in het kader van de Jeugdwet. Dat is € 20,4 miljoen hoger dan in het voorjaar was toegekend als voorschot. Deze ophoging heeft met name met meerkosten te maken, omdat de verwachte inhaalzorg in 2020 beperkt is.

Meer informatie

Sociale Zaken artikelen

Mensen met financiële zorgen eerder in beeld voor hulp

Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan....

Zorgverzekering minima met ingang van 2021

College acht het op dit moment niet verantwoord om wijzigingen door te voeren Het college treft voorbereidingen om ervoor te zorgen dat de deelnemers aan...

Bedrag voor coronakosten Jeugd en Wmo 2020 vastgesteld

Het voorschot van € 144 miljoen, dat in het voorjaar aan gemeenten is verstrekt, wordt bij de decembercirculaire opgehoogd tot € 170 miljoen. Dat...

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld...

Kent u de adviesraad Sociaal Domein Purmerend al?

U kunt bij de Adviesraad terecht als u uw ervaring wilt delen op het gebied van ondersteuning en zorg, hulp aan jeugd en gezinnen,...

Hitte- en eenzaamheidskaart beschikbaar voor alle gemeenten

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en...

Stadspartij stelt vragen over opnamestop van specialistische jeugdhulp

Over de opnamestop van de specialistische jeugdhulpstelde Irma Waarhuijs van de Stadspartij vragen aan het college. Aanleiding is een brief van wethouder Van Meekeren...

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken, leren van coronacrisis!’

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering...