HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningB&W verdeeld over bouwvergunning voor woonwagenterrein

B&W verdeeld over bouwvergunning voor woonwagenterrein

woonwagen.jpg
Een krappe meerderheid (drie tegen twee) in het college van burgemeester en wethouders is van plan een  bouwvergunning te verlenen voor vier woonwagens en alle aanwezige bijgebouwen aan de Purmerdijk. De vergunning is een voorwaarde voor de gewenste overdracht van de woonwagens aan woningbouwcorporatie Rochdale.

Het bouwplan voldoet op een aantal punten niet aan de voorschriften voor bebouwing die zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘De Purmer 2005’.  Het welstandsadvies is ook negatief.
De wethouders Berent Daan en Mona Keijzer hebben in het college tegen het voorstel gestemd.
Toch kan medewerking aan het bouwplan worden verleend omdat de meerderheid van het college (de heren Krieger, Engels en Verbeek) over deze bezwaren heenstapten.

Met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex. Art. 19 lid 2 van de WRO. kan de vergunning worden verleend.  Het college stemt dus in meerderheid (drie tegen twee) in met het voeren van deze procedure en verleent de vergunning indien (verder) geen relevante zienswijzen zijn kenbaar gemaakt.

Ruimtelijke Ordening artikelen