HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBasisschool De Roos vestigt zich aan Mercuriusweg en niet aan

Basisschool De Roos vestigt zich aan Mercuriusweg en niet aan


Het college van B&W heeft besloten dat basisschool De Roos niet in het piekgebouw van brede school De Kraal aan de Nijlstraat wordt gehuisvest. Het verkeersonderzoek is afgerond en geeft aan dat vestiging van de school mogelijk is als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De conclusies uit het rapport geven echter aanleiding tot discussie. Het college weegt dit mee in het besluit om te kiezen voor een andere locatie. Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg komt binnenkort vrij. Dit gebouw is geschikt voor vestiging van De Roos. Na de zomervakantie zal de basisschool daar starten.

In eerste instantie zou de school in het piekgebouw van Brede School De Kraal in Weidevenne worden gevestigd. Dit werd uitgesteld omdat de gemeenteraad eerst een onderzoek wilde naar de verkeersveiligheid in het gebied. Ook moet nog blijken hoe de omvang van de school zich de komende jaren ontwikkelt. Daarnaast kan het schoolbestuur van de Roos niet langer wachten op duidelijkheid over hun toekomst. Het schoolgebouw aan de Mercuriusweg is centraal gelegen in Purmerend. Wanneer de school zodanig groeit dat deze locatie te klein wordt, zal een alternatieve locatie voor de school gezocht worden, waarbij de school mee gaat in de gebruikelijke herschikking van onderwijshuisvesting.

Basisschool De Roos
Momenteel heeft basisschool De Roos zo’n 30 leerlingen. De komende jaren zal blijken hoe de groei zich ontwikkelt. De locatie aan de Mercuriusweg is groot genoeg om de school tot een maximum van 150 leerlingen te huisvesten. Het hoofdgebouw (6 lokalen) wordt daarvoor opgeknapt. De noodlokalen die nu op het terrein staan, worden weggehaald.

Locatie Nijlstraat
Het piekgebouw aan de Nijlstraat komt hiermee vrij. Het college denkt na over de toekomstige bestemming van het gebouw waarbij gedacht wordt aan woningen. Het college legt het besluit ter meningsvorming voor aan een raadscommissie.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen