HomeNieuwsAlgemeen BestuurBad old days van de good old boys?

Bad old days van de good old boys?

waterschapsverkiezingenOnder bovenstaande titel schreef Hans Middendorp, van de Algemen Waterschapspartij, een artikel in het nieuwsblad RePublic. Hieronder de integrale weergave van dit artikel. In de afgelopen anderhalf jaar is de representatieve democratie in de waterschappen versterkt door invoering van het lijstenstelsel. Voor het eerst zijn er een aantal onafhankelijke landelijke en lokale partijen in de waterschappen terecht gekomen, zonder banden met de landelijke- of gemeentelijke politiek.

Met name die onafhankelijke partijen komen sterk op voor de belangen van de bewoners (‘ingelanden’ in waterschapsjargon). Alleen al in mijn eigen waterschap, het hoogheemraadschap van Delfland, heeft de Algemene Waterschapspartij (AWP) een groot aantal punten van burgers aan de orde gesteld, die in een ‘ons-kent-ons’ democratie waarschijnlijk veel minder prominent zouden zijn besproken. In Delfland hebben we bijv. aandacht gevraagd voor lokale wateroverlast bij enkele flatgebouwen. Of klachten van burgers over mogelijke bodemvervuiling aan de orde gesteld. En de sloop van en historisch gebouwtje in het Delftse Hout voorkomen. En nog veel meer!

Inmiddels verschijnen er berichten dat vrijwel alle kamerleden vóór het afschaffen van de waterschapsverkiezingen zijn. Het voelt tenminste lekker daadkrachtig, ‘en die waterverkiezingen waren toch mislukt’. Nogal wiedes, onbekend maakt onbemind en vaak was het onduidelijk wat er lokaal te kiezen was. En dan de methode: stemmen per post in plaats van stemmen per internet! Nog een prestatie dat zo veel mensen hebben gestemd.

Het idee om de waterschapsbesturen dan maar weer, net zoals vroeger, door de de gemeenteraden te laten kiezen, ruikt wel heel erg naar het ouderwetse ‘old boys network’. Het is waar dat niet iedereen wil stemmen voor de waterschappen, maar laat diegenen die dat wél willen gewoon hun democratisch recht uitoefenen. We heffen de Europese verkiezingen toch ook niet op vanwege het lage opkomstpercentage?

Wij van de AWP hebben een veel beter voorstel. Volgens ons zal het percentage stemmers voor waterschapsverkiezingen sterk zal toenemen als de waterschapsverkiezingen tegelijk plaatsvinden met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus gewoon twee stembussen naast elkaar, één voor de gemeente en één voor de waterschappen.

Onze verwachting is dat veel burgers sympathiek staan tegenover de onafhankelijke waterschapspartijen. Die garanderen dat er lokale vertegenwoordigers in het bestuur komen, die zich vrijwel belangeloos inzetten voor de lokale waterbelangen en binnen handbereik zijn om ze aan hun jasje te trekken als dat nodig is. Zij vallen buiten de boot bij indirecte verkiezingen. En dat zou eeuwig zonde zijn voor de democratie.

Algemeen Bestuur artikelen