HomeNieuwsSociale ZakenArmoedeval in Purmerend onderzocht

Armoedeval in Purmerend onderzocht

armoedeval
Wat is armoedeval en in welke mate speelt dit verschijnsel in Purmerend? Hoe gaat de gemeente hiermee om? Wethouder Berent Daan (werk en inkomen) heeft hierover in een notitie de gemeenteraad uitvoerig geïnformeerd. Zowel de PvdA als de Stadspartij hebben hier in het verleden om gevraagd.

Samengevat komt het erop neer dat de gemeente Purmerend veel doet aan feitelijke armoedebestrijding. Er worden allerhande voorzieningen toegekend aan de lage inkomensgroepen.

De armoedeval tracht Purmerend te bestrijden door middel van specifiek beleid (toepassen van draagkrachtberekeningen). Op deze wijze wordt getracht de armoedeval zo geleidelijk als maar mogelijk te laten verlopen.

De vraag of het armoedebeleid van Purmerend belemmerend werkt voor uitkeringsontvangers te aanzien van arbeidsinschakeling, is eigenlijk niet te beantwoorden zonder uitgebreide en zeer tijdrovende onderzoeken. Op basis van ervaringen uit de praktijk zijn er geen aanwijzingen dat aanvullende maatregelen nodig zulle zijn. Wethouder Berent Dan stelt dan ook het niet nodig te vinden deze aanvullende onderzoeken plaats te laten vinden.

Indien u geïnteresseerd bent in de volledige notitie klik dan op de onderstaande link.

Sociale Zaken artikelen