kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Appartementen aan Grotenhuysweg

Appartementen aan Grotenhuysweg

pandgrotenhuysweg
Het na een faillissement in verval geraakte pand van Betronics B.V., beter bekend als het oude PWN-gebouw, zal plaats gaan maken voor appartementen.

De nieuwe eigenaar, de Attica Beleggingsmaatschappij, liet dit weten. Vanaf medio augustus zullen de sloopwerkzaamheden aanvangen.

Wethouder Krieger is in gesprek is met ontwikkelaar Attica over de definitieve invulling van het terrein aan de Grotenhuysweg. De ontwikkelaar heeft de wens te kennen gegeven  daar startersappartementen te ontwikkelen.

Wethouder Krieger staat positief tegenover de nieuwe bestemmingsplannen: “De gemeente wil meewerken aan een wijziging van de bestemming naar wonen. Fijn dat partijen een probleem van deze stad oplossen. We zijn benieuwd naar de plannen en hoe de buurt reageert.” Attica heeft toegezegd de buurt in de uitwerking van de plannen te willen betrekken.

Het plan zal aan het college ter beoordeling worden voorgelegd voordat het in ontwikkeling wordt genomen.

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...