HomeNieuwsSociale ZakenAlle ouders Kinderopvangtoeslag affaire in Purmerend door gemeente benaderd

Alle ouders Kinderopvangtoeslag affaire in Purmerend door gemeente benaderd

Brede ondersteuning door gemeente Purmerend


Wethouder Mario Hegger heeft door een memo informatie gegeven over de voortgang van de Kindertoeslag affaire

Tussen 2005 en 2019 is bij een groot aantal ouders de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet door de Belastingdienst. Daarbij is gezinnen ongekend onrecht aangedaan. Sinds 2020 werkt de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) aan het financieel herstellen van dat onrecht. Het rijks- brede programma bestaat uit financiële compensatie, een schuldenaanpak en brede ondersteuning door gemeenten.
Veel ouders ondervinden ook andere gevolgen van de manier waarop de terugvordering van de kinderopvangtoeslag heeft plaatsgevonden. Zij mogen rekenen op begrip, erkenning en ondersteuning. De herstelaanpak draagt bij aan recht doen richting deze ouders, erkenning en excuses vanuit de overheid en ondersteuning bij het maken van een nieuwe start.

Brede ondersteuning door de gemeente

Het UHT biedt behalve financieel herstel geen aanvullende hulp en ondersteuning aan. Het rijk heeft daarom gemeenten gevraagd om brede ondersteuning te bieden aan (mogelijk) gedupeerde ouders op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

Situatie Purmerend
Totaal hebben zich tot nu 357 ouders gemeld bij de belastingdienst als gedupeerde van de toeslagen affaire. Alle ouders zijn benaderd en is hulp aangeboden. 247 gezinnen zijn door de UHT aangemerkt als gedupeerde. Deze gedupeerde ouders hebben de compensatie van € 30.000 ontvangen vanuit het Rijk. 110 gezinnen zijn nog in afwachting van hun integraal onderzoek door de UHT. Het is helaas nog onduidelijk wanneer zij duidelijkheid krijgen van de belastingdienst. Maar de gemeente biedt deze ouders nog steeds de ondersteuning die zij op dit moment nodig hebben.

Door de vele nieuwsberichten, informatie via websites en platforms, sociale omgeving en social media zijn ouders inmiddels goed geïnformeerd over de vele vormen van maatwerk die mogelijk zijn vanuit de brede ondersteuning. Opgemerkt wordt dat gedupeerden zich hierdoor logischerwijs met elkaar gaan vergelijken en er een toename is aan complexe vraagstukken, als financiële hulpvragen, huisvestingsvragen of vragen m.b.t. geestelijke gezondheid. Het blijft echter altijd maatwerk. De gemeente stelt samen met de ouder een plan van aanpak op waarin staat wat er nodig is voor hem of haar om een nieuwe start te kunnen maken, zodat per situatie kan worden bekeken welke ondersteuning/oplossingen passend zijn.

In maart zijn in de wijk Wheermolen twee ouderbijeenkomsten georganiseerd, om de ouders beter te informeren. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht, en hebben bijgedragen aan dat gedupeerde ouders beter geïnformeerd zijn en aan de hand daarvan opnieuw contact met de gemeente hebben opgenomen voor ondersteuning.

De kindregeling

Begin dit jaar is de kindregeling van start gegaan. Indien de ouder door UHT als gedupeerde ouder is erkend, komen kinderen van zowel de gedupeerde ouder als de toeslagpartner in aanmerking voor de kindregeling. De kindregeling bestaat uit een financiële tegemoetkoming vanuit UHT en tevens uit brede ondersteuning door gemeentes. De gemeente ontvangt geen gegevens van de meerderjarige kinderen. Om de meerderjarige kinderen te bereiken is daarom ingezet op de bestaande communicatie kanalen, om ze contact te laten opnemen. Op dit moment hebben 20 meerderjarige jongeren zich gemeld bij de gemeente voor ondersteuning voor een nieuwe start.

Ex-partner regeling

De kinderopvangtoeslag wordt altijd aangevraagd door 1 ouder. Is de aanvrager gedupeerd? Dan krijgt deze ouder de compensatie. Dit is bedoeld voor het hele huishouden. Maar soms bereikt dit geld niet alle gedupeerden. Bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Daarom heeft het kabinet besloten om ook de Ex-toeslagpartners een regeling aan te bieden. Zij ontvangen een bedrag van € 10.000. Daarnaast worden ook hun schulden aangepakt, wordt aanvullende schade gecompenseerd en kunnen zij gebruik maken van de ondersteuning van de gemeente. De verwachting is dat de gemeente de eerst lijst eind september zal gaan ontvangen van de belastingdienst. De gemeente zal n met deze gegevens de ouder gaan benaderen om hun ook de brede ondersteuning te kunnen aanbieden.


Sociale Zaken artikelen