HomeNieuwsWelzijn‘Alle kinderen van de basisschool met minimaal zwemdiploma A’

‘Alle kinderen van de basisschool met minimaal zwemdiploma A’


Ook na het tegen de zin van de Stadspartij stoppen van het schoolzwemen in Purmerend, is de Stadspartij blijven hameren op het belang hiervan. De Stadspartij ziet het liefst zien dat het schoolzwemmen in Purmerend opnieuw geïntroduceerd wordt.
Bij de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord heeft de Stadspartij zich er bij neer moeten leggen dat er te weinig draagvlak in de gemeenteraad bestaat om het schoolzwemmen opnieuw in te voeren. De meeste partijen vinden het een taak en verantwoordelijkheid voor de ouders. Daarnaast wordt als belemmering gezien dat het zich moeilijk laat inpassen in de huidige schoolstructuur. Bovendien wordt gesteld is er een goede financiële regeling voor huishoudens met een laag inkomen.

Zwemdiploma behalen via de bijzonder bijstand

In de beleidsregel “Bijzondere bijstand en declaratieregeling maatschappelijke participatie Purmerend 2016” is opgenomen dat, als ouders voldoen aan de voorwaarden, kinderen kosteloos deel kunnen nemen aan het halen van zwemdiploma A. In deze beleidsregel is ook een declaratieregeling opgenomen voor andere sportieve en culturele activiteiten. Voor kinderen tot 18 jaar is per kind een bedrag beschikbaar van € 350,- per jaar. In de bijlage bij de beleidsregels is een lijst opgenomen van zaken die vallen onder de declaratieregeling. Zwemlessen zijn hierin dus ook opgenomen.
Er bestaan dus regelingen die het mogelijk maken dat elk kind in Purmerend op zijn minst het A zwemdiploma kan behalen. En ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan het beter bekend maken van deze regeling, waardoor het gebruik er van zal toenemen. En dat is nodig.
Verdubbeling doden door verdrinking
We zagen in de cijfers van de KNRM dat de doden die zijn te betreuren door verdrinking helaas zijn verdubbeld. Dit feit is voor de Stadspartij onverteerbaar.
Daarom zal de Stadspartij er alles aan doen om te bevorderen dat alle kinderen in Purmerend hun A zwemdiploma kunnen behalen. Doel is dan ook om alle kinderen die de basisschool verlaten dit zwemdiploma in bezit hebben.
Voor de meeste kinderen geldt dit ook, en is zwemles een normale zaak. Maar er zijn ook gezinnen waar dit niet zo logisch is en waar er geen middelen zijn om dit te bekostigen. En voor die kinderen wil de Stadspartij het nu goed regelen. Met name door hier actief beleid op te gaan voeren. 
Een eerste stap is om inzicht te krijgen in om hoeveel kinderen het nu eigenlijk gaat. Daarom is de Stadspartij op dit moment bezig om de benodigde gegevens te verzamelen.

Regering: 100 miljoen voor arme kinderen

Ook op landelijk niveau ziet men de noodzaak van deze inspanning in. De regering heeft 100 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om “arme kinderen” dezelfde kansen te bieden als kinderen uit gezinnen waar geen financiële problemen zijn. Naast hulp bij aanschaf van schoolspullen en sportkleding werd met name zwemles genoemd. Van dit nieuws werden wij heel blij natuurlijk.

Raadslid Irma Waarhuijs is in gesprek met ambtenaren, en met basisscholen om te kijken hoe we de krachten kunnen binden.
Duidelijk is dat het schoolzwemmen van weleer niet meer haalbaar is en met de vele vakken die tegenwoordig op de basisschool gegeven worden blijft er ook geen tijd over om met school te gaan zwemmen. Maar voor of na schooltijd kan dit natuurlijk wel.
Vandaar dat nu aan alle basisscholen door de Stadspartij gevraagd wordt om aan te geven hoeveel leerlingen er vanaf groep 4 nog niet in het bezit zijn van hun A zwemdiploma.

Zodra de Stadspartij de aantallen helder voor ogen heeft volgt de volgende stap. Die er vooral op neer zal komen welke concrete acties er ondernomen kunnen en dienen te worden gedaan om deze kinderen aan het zwemdiploma te helpen.

Welzijn artikelen